617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 221
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-03-19 - SANACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA I ULAZNOG STEPENIŠTA U ZGRADI ZAVODA U UL. JOSIPA VANCAŠA BR. 1 U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04-19 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 4017,31 DEFTER DOO SARAJEVO - 4200303990007 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - ugovor Ugovaranje i realizacija 27.08.2019 13628,84 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - VOGOSCA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2019 9615,86
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-12-19 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 593,70 312,95 OSIGURAJ.BA - 4201410180006 - Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-19 - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 207,25 207,25 OSIGURAJ.BA - 4201410180006 - Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02-19 - SANACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA I ULAZNOG STEPENIŠTA U ZGRADI ZAVODA U UL. JOSIPA VANCAŠA BR. 1 U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS Plan nabavki 24.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-19 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 4484,83 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-19 - NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019 - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2019 6582,69 HIFA D.O.O. TEŠANJ - 4218015000007 - Tešanj
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-13-19 - NABAVKA MONITORA ZA RAČUNAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2019 174,33 174,33 PRINTEX - 4200597450005 - Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2019 4017,31
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODIN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 13628,84
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 9615,87
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-07-19 - NABAVKA USLUGA KONTROLA ZAŠTITE OD ZRAČENJA NA GENERATORU X-ZRAČENJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 160,00 160,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH - 4200735860007 - Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-19 - NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019 6582,69
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-19 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019 4484,83
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06-19 - NABAVKA USLUGA - SERVISIRANJE KLIMA KOMORE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 566,28 566,28
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.06.2019 18720,00 18720,00 SIEMENS MEDICINA D.O.O. - 4202082010005 - Sarajevo Novi Grad
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2019 18720,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS ZA 2019. Plan nabavki 06.06.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03-19 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUCE I INVESTICIONO ODRZAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1161,47 Bisernica d.o.o. - 4200306740001 - Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/19 - NABAVKA ROBA UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.04.2019 233766,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/19 - JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVIS UZV APARATA SIEMENS ACUSON X300 NA LOKALITETU CENTAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 2500,00 2500,00 IT Team OD
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS Plan nabavki 14.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/18 - OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 7963,65 "SARAJEVO - OSIGURANJE" D.D. - 4200326930001 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/18 - NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME I POTREPŠTINA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 8775,00 8775,00 DIGITARIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANJE I USLUGE U INFORMATICI - 4201551320006 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/18 - NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME I POTREPŠTINA ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2018 8775,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 02 18 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2018 54764,02 54764,02 ELKOMONT DOO - 4200125790007 - ILIDZA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-18 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2018./2019. GODINU ZA POTREBE ZAVODA - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 178230,78 11982,72 TPDC SARAJEVO DD | 4200115050005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo VPN - DS 10-03-18 - MOBILNI TELEFONSKI APARAT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2018 699,97 699,97 ALKIBIA D.O.O. - 4201648240007 - NOVO SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL - REALIZACIJA - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2018 6047,73 2428,34 DERBY TRADE D.O.O. - 4600044980004 - BRCKO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/18 - NABAVKA ROBA: RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2018 23563,80 11530,35 BERG DOO - 4200617230007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/18 - OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2018 7963,65
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - ZAVO Plan nabavki 05.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-18 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2018./2019. GODINU ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018 178230,78
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-04-18 - BANKARSKE USLUGE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 3585,50 3585,50 RAIFFEISEN BANK D.D BOSNA I HERCEGOVINA - 4200344670009 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo VP DS 10-03/18 - NABAVKA ROBA - MOBITEL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 700,00 700,00 ALKIBIA D.O.O. - 42016482400074 - STARI GRAD, SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI JU ZAVODA ZA 2018 Plan nabavki 01.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14/17 - USLUGE - SERVIS GORIONIKA I MJERENJE POLUTANATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 800,00 800,00 ELKOMONT DOO - 4200125790007 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2017 193886,78 142978,69 GOLD MIGNON DOO - 4200199130009 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/17 NABAVKA MEDICINSKOG SITNOG INVENTARA – SPEKULUMI - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 526,50 595,97 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-17 - USLUGE TEHNICKE ZASTITE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 6739,20 2246,40 MIDDLE POINT D.O.O. SARAJEVO - 4201204440000 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-07/17 - Nabavka kompjutera - REALIZACIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2017 5693,57 5693,57 PRINTEX - 4200597450005 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 1158,30 1175,85 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - STARI GRAD, SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 539,14 0,00 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - STARI GRAD, SARAJEVO
Ukupno po stranici 485784,97 554925,03 271758,66