617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 221
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.06.2017 7402,15 2958,64 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka usluga - štampanje obrazaca KN 10-04/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2017 4735,36
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017 23944,05
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Usluge molersko-farbarskih radova na lokalitetu Novi dispanzerski centar-NDC u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 953,55 03.07.2017 953,55 953,55 SZGD MONDEO - 430019466004 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža z potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 7600,02
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 6326,62
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 9827,11
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisa za službeno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2017 760,73
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka kompjutera DS 10-07/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2017 5693,57
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II izmjena plana nabavki za 2017, godinu Plan nabavki 20.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 16.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/17 Nabavka medicinskog sitnog inventara - spekulumi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 526,50
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Izmjena plana nabavki JU ZZZM KS Plan nabavki 16.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 998,10
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 JU ZZZM KS Plan nabavki 06.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 130,08
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 179,54
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-02/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 325,45
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017 3260,86
Ukupno po stranici 65261,54 8355,70 3912,19