617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 617
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro insatalacije u laboratoriji za tehnologiju drveta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.02.2020 819,00 13.03.2020 3836,78 819,00 Elektro Cilovic Tarčin 4301497690000
JU Mašinski fakultet UNSA Učešće na seminaru FEB 18.03.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.03.2020 80,00 20.04.2020 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Elektroinstalacijski materijal za Veliki amfiteatar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 04.03.2020 1686,24 18.03.2020 1686,24 1686,24 ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk 4227043970045
JU Mašinski fakultet UNSA Dezinekciona i zaštitna sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.03.2020 109,22 09.04.2020 109,22 109,22 ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001
JU Mašinski fakultet UNSA Instaliranje kotla na biomasu sa spremnikom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.12.2019 3213,17 06.01.2020 3213,17 3213,17 INTERMING d.o.o Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Brza pošiljka dokumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.03.2020 92,04 31.03.2020 92,04 92,04 A2B EXPRESS DELIVERY d.o.o. Sarajevo 4201358160000
JU Mašinski fakultet UNSA Butalon, slika gel, kondukalno crijevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.03.2020 1622,79 09.03.2020 1622,79 1622,79 MIKRO POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006
JU Mašinski fakultet UNSA Krone riglete 1/10, montaža i nosač za krone 1/10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 10.02.2020 521,82 30.03.2020 521,82 521,82 Sertić d.o.o. Sarajevo 4200094970001
JU Mašinski fakultet UNSA Kotizacija za pristup online seminaru AŠ 17.03.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 13.02.2020 80,00 23.03.2020 80,00 80,00 Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008
JU Mašinski fakultet UNSA Dezinfekcija, Dezinsekcija, deratizacija za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 631,80 20.12.2019 631,80 631,80 CIKLON d.o.o. Sarajevo 4200490490004
JU Mašinski fakultet UNSA Sendvići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.03.2020 99,70 19.03.2020 99,70 99,70 MD FAMILY d.o.o. Sarajevo 4202318580002
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge davanja pravnog mišljenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.02.2020 280,80 18.03.2020 280,80 280,80 Advokat Emir Hasić Sarajevo 4301578180006
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 12.03.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.03.2020 264,00 12.03.2020 264,00 264,00 ETKO tours d.o.o Sarajevo Pod lipom 1 420217360032
JU Mašinski fakultet UNSA Stručno savjetovanje AK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 26.02.2020 200,00 16.03.2020 200,00 200,00 Association Euro Connecta Ilidža 4202609630007
JU Mašinski fakultet UNSA Roba za reprezentaciju 09.03.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.03.2020 356,00 10.03.2020 356,00 356,00 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU Mašinski fakultet UNSA Noćenje za D.Nikolića 23 i 24.02.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 21.01.2020 95,00 09.03.2020 95,00 95,00 MAXX Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4201270660002
JU Mašinski fakultet UNSA LOT I Osiguranje imovine u 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 02.12.2019 1902,92 31.12.2019 1902,92 1902,92 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4201261240009
JU Mašinski fakultet UNSA LOT II Osiguranje zaposlenika u 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 02.12.2019 7862,40 31.12.2019 7862,40 7892,40 TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200247470003
JU Mašinski fakultet UNSA Revizorske usluge Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 05.07.2019 15000,00 16.12.2019 15000,00 15000,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge pregleda protivpožarnih aparata (40 kom) i hidrantske mreže (13 kom.) za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 423,54 17.12.2019 423,54 423,54 VATROSISTEMI doo Sarajevo 4200117260007
JU Mašinski fakultet UNSA Internet usluge za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.12.2019 7005,96 31.12.2019 7005,96 7005,96 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Održavanje liftova u 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 561,60 11.12.2019 561,60 561,60 A&D d.o.o Sarajevo 4202049580009
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge oglašavanja u 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.12.2019 2000,00 31.12.2019 2000,00 2000,00 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o Sarajevo 4200934630002
JU Mašinski fakultet UNSA Port adapter HDMI - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 25.02.2020 31,00 06.03.2020 31,00 31,00 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
JU Mašinski fakultet UNSA Godišnja pretplata na internet izdanje Službenih novina BiH - kompleta br.4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.02.2020 240,00 03.03.2020 240,00 240,00 JP Službeni list BiH Sarajevo 4200226120002
JU Mašinski fakultet UNSA Elektronska pretplata za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.12.2019 220,00 03.03.2020 220,00 220,00 FEB d.d Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Isporuka i ugradnja automata za gorionik za kotao broj 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 10.01.2020 1238,33 27.02.2020 1238,33 1238,33 ELKOMONT d.o.o. Ilidža 4200125790007
JU Mašinski fakultet UNSA Viljci za umivaonik, sifon,sprej za radijator i brava za metalna vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.02.2020 22,10 27.02.2020 22,10 22,10 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Mašinski fakultet UNSA Dodatna edukacija za OŠ za instruktora zavarivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.11.2019 1287,00 14.01.2020 1287,00 1287,00 Instituit za zavarivanje d.o.o. Tuzla 4209745750002
JU Mašinski fakultet UNSA Noćenje JŠ 02 02 i 03 02 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.01.2020 190,00 13.02.2020 190,00 190,00 MAXX Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4201270660002
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenje odvoda 12 02 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 28.02.2019 140,40 12.02.2020 140,40 140,40 OD MOJ KOMUNALAC Sarajevo 4302765070008
JU Mašinski fakultet UNSA TLC ploče i boce sa čepom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.12.2019 734,06 23.01.2020 734,06 734,06 MIKRO POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje pohvala najboljim studentima 2018/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 10.01.2020 110,56 23.01.2020 110,56 110,56 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Univerzalni mjerni sistem (akvizicioni sistem) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2019 28.10.2019 19468,80 09.12.2019 19468,80 19468,80 NEXIS d.o.o. Sarajevo 4202629310009
JU Mašinski fakultet UNSA Toaletni papir, papirni ručnici,sapun tečni, tečnost za parket i laminat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 3269,27 16.12.2019 3269,27 3269,27 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 4159,35 17.12.2019 4159,35 4159,35 PINGI d.o.o. Sarajevo 4200003090004
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada ispitnog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.10.2019 3802,50 15.01.2020 3802,50 3802,50 STEEL-PROJECT d.o.o. Novi Travnik 423665780004
JU Mašinski fakultet UNSA Analize goriva izvještaji I dio NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 2691,00 18.12.2019 2691,00 2691,00 Inspekt RGH doo Sarajevo 4200115990008
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 30.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.12.2019 880,00 30.12.2019 880,00 880,00 ETNO torrs d.o.o. Pod lipom br.1 Sarajevo - 420217360032
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata Gračanica 24.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.12.2019 700,00 24.12.2019 700,00 700,00 Centrotrans eurolines d.d. Sarajevo 420153220003
JU Mašinski fakultet UNSA Lopata za snijeg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.12.2019 45,70 06.01.2020 45,70 45,70 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata 27.12.2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.12.2019 280,00 31.12.2019 280,00 280,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za izradu uzoraka za eksperimentalno istraživanje VH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.11.2019 4000,00 20.12.2019 4000,00 4000,00 DELING d.o.o. Tuzla 4209039530008
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige: Termoenergetska postrojenja - zbirka NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 13.12.2019 1199,25 30.12.2019 1199,25 1199,25 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica 4236045660000
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Zamjena fasadne bravarije na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.11.2019 20450,89 11.12.2019 20450,89 20450,89 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Elektroinstalacijski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.09.2019 45630,00 07.11.2019 45630,00 45630,00 PROTECTA BH d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Građevinsko-zanatski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.11.2019 65521,17 11.12.2019 65521,17 65521,17 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Mašinski radovi - sistem grijanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.09.2019 16486,47 07.11.2019 16486,47 16486,47 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Serverska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 27.03.2019 15208,83 28.11.2019 15208,83 15208,83 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
JU Mašinski fakultet UNSA Crijevo za kisik, manometar 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.11.2019 387,27 31.12.2019 387,27 387,27 MANECO d.o.o. Kakanj 4218426990008
Ukupno po stranici 253301,95 256319,73 253331,95