Pretraga

Ukupno 527
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Noćenje JI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.11.2019 286,50 16.11.2019 286,50 286,50 MAXX Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4201270660002
JU Mašinski fakultet UNSA Baterija za daljinske upravljače 4*4 paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.10.2019 32,76 31.10.2019 32,76 32,76 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Paket za transport - 10 kom u 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.11.2019 42,00 22.11.2019 42,00 42,00 JP POŠTE d.o.o. Sarajevo 4200682210005
JU Mašinski fakultet UNSA Toneri - 3 kom. AK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.11.2019 616,01 22.11.2019 616,01 616,01 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Korica A3 sa diplomom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 409,50 13.11.2019 409,50 409,50 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Licence MS WINDOWS, 4 kom, licence MS OFFICE, 3 kom. AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.10.2019 1850,82 21.10.2019 1850,82 1850,82 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Sanaciono-staklarski radovi DžM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.09.2019 291,92 14.11.2019 291,92 291,92 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Kompjuterski miš, Port adapter moshi mini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.10.2019 268,00 11.11.2019 268,00 268,00 Macline d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Mašinski fakultet UNSA Sotwer antivirus JK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.10.2019 4490,93 04.11.2019 4490,93 4490,93 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni preklopnik, rack ormar,tester UTP kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.09.2019 728,91 08.11.2019 728,91 728,91 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Periodični sistematski pregled za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.09.2019 3270,00 18.09.2019 3360,00 3270,00 JU Zavod za zdrastvenu zaštitu zaposlenika MUP -a Kantona Sarajevo 4200084310003
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija ravnog atrija istočne zgrade mašinskog fakulteta Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.05.2019 45051,26 11.07.2019 45052,02 45052,02 DEBOS d.o.o. Ilidža 4200416250000
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema, alat i materijal za lab. mašinske konstrukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21.10.2019 1705,99 04.11.2019 1705,99 1705,99 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004
JU Mašinski fakultet UNSA Bijela magnetna tabla + set markera +brisač table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.11.2019 73,59 14.11.2019 73,59 73,59 T.R.OFFICE SHOP Sarajevo 4302229620003
JU Mašinski fakultet UNSA Venecjaner želuzine-izgradnja i ugradnja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.09.2019 42,33 13.11.2019 42,33 42,33 EFEKT-KOMERC DIZAJN d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada prototipova savremenog ortopedskog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.10.2019 4592,27 14.10.2019 4592,27 4592,27 MDG International d.o.o. Vogošća 4201697790004
JU Mašinski fakultet UNSA Bežični telefon sa 2 slušalice DM,ME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.09.2019 114,99 11.11.2019 114,99 114,99 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Usisivač 2 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.10.2019 518,00 05.11.2019 518,00 518,00 STANIĆ-TRADE doo Sarajevo 4200066920155
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige AS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 07.10.2019 315,90 22.10.2019 315,90 315,90 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica 4236045660000
JU Mašinski fakultet UNSA Konvektor DŽ.H, F.B. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.10.2019 477,99 24.10.2019 477,99 477,99 DOMOD d.o.o. Sarajevo 4201952400061
JU Mašinski fakultet UNSA Itison - kabineti 211, 212,215 i Dž.H Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.10.2019 384,12 21.10.2019 384,12 384,12 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za kameru HDMIGMDPX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.09.2019 1661,40 11.09.2019 1661,40 1661,40 EMeding d.o.o. Sarajevo 4200934120004
JU Mašinski fakultet UNSA Reprezentacija 18.10.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.09.2019 218,75 30.10.2019 218,75 218,75 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.g. Plan nabavki 24.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Krečenje laboratorija za fiziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 981,78 22.10.2019 981,78 981,78 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Bačva sa obručom 1000 L Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.10.2019 720,00 25.10.2019 720,00 720,00 AGRO-MARKET MURTA d.o.o. Sarajevo 4202027770009
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge DŽK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21.10.2019 170,50 21.10.2019 170,50 170,50 Druga kuća d.o.o. Sarajevo 4201691410005
JU Mašinski fakultet UNSA Akademska licenca AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.06.2019 201,12 09.10.2019 201,12 201,12 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Akademska licenca MČH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.10.2019 201,12 18.10.2019 201,12 201,12 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Akademska licenca,ĐBH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.09.2019 201,12 18.10.2019 201,12 201,12 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Molersko farbarski radovi u E-sali, 7,212,211 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.09.2019 3259,77 30.09.2019 3259,77 3259,77 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Sanitarni pregled - liječnički pregled na tuberkulozu pluća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.09.2019 1040,00 14.10.2019 1040,00 1040,00 Zavod za zdrastvenu zaštitu radnika u saobraćaju - Sarajevo 4200187710000
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisa laptopa EDŽ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.09.2019 40,00 09.10.2019 40,00 40,00 System one doo Sarajevo 4201339960003
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje brošure - REBUS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 02.09.2019 5296,46 03.10.2019 5296,46 5296,46 PRINT-GS d.o.o. Travnik 4236454240004
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal: kablovi, utičnica,utikač, kanalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.10.2019 43,05 08.10.2019 43,05 43,05 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
JU Mašinski fakultet UNSA Novčanik IH, IF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.09.2019 105,30 01.10.2019 105,30 105,30 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Konverzija video materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.09.2019 585,00 03.10.2019 585,00 585,00 VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo 4200107540001
JU Mašinski fakultet UNSA Hotelski smještaj za dvije osobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.09.2019 534,00 14.10.2019 534,00 534,00 AFC d.o.o. Hotel Boutique Sarajevo 4200522520008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vrata i prozora u istočnom dijelu zgrade MF Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 08.11.2018 15287,51 14.03.2019 15287,51 15287,51 HDI d.o.o. Vogošća, Sarajevo 4201229940007
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 Robotska ruka sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 06.05.2019 8887,32 02.07.2019 8887,32 8887,32 R&S d.o.o. Sarajevo ID 4200056290005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Elektohidraulički set Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 06.05.2019 21984,30 16.07.2019 21984,30 21984,30 Dijal -M d.o.o. Sarajevo 4200364940002
JU Mašinski fakultet UNSA Itison MO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.09.2019 262,20 25.09.2019 262,20 262,20 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Telefoni bežični Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.05.2019 77,40 22.07.2019 77,40 77,40 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Dodatni radovi na prostorijama na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.07.2019 643,50 02.09.2019 643,50 643,50 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
JU Mašinski fakultet UNSA Upravljačka ploča Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 30.04.2019 29124,00 19.07.2019 29124,00 29124,00 Digital Signal Processing and Control Engineering, dSPACE, GmbH DE1263293746
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.07.2019 325,00 05.09.2019 325,00 325,00 INTERLOGISTIC d.o.o Sarajevo 4202085540005
JU Mašinski fakultet UNSA Zvjezdani piranometar za mjerenje solarne i globalne radijacije i Senzor za vlažnost zraka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 6552,00 27.06.2019 6552,00 6552,00 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Mašinski fakultet UNSA General Tools EP8703 Multi Function humidity Meter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.07.2019 307,48 30.08.2019 307,48 307,48 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena fasadne bravarije na južnoj fasadi istočne zgrade Mašinskog fakulteta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 23.05.2019 17798,80 01.07.2019 17798,80 17798,80 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za statistiku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 18.06.2019 6082,83 22.05.2019 6082,83 6082,83 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005
Ukupno po stranici 188155,50 188246,26 188156,26