617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 05.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Izrada kablovskog priključka za bunar na Izvorištu Sokolovići'' 04.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila VW UP 12 kom 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS - Okvirni sporazum 04.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto- odgovornosti 04.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sensor cable CXDI za aparat MULTIX M proizvođača SIEMENS - Ugovor 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji curenja i adaptacija i rekonstrukcija velikog kupatila u Odsjeku za opću hirurgiju - Ugovor 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za ispitivanje centra za ravnotežu (vestibulometar) - Ugovor 31.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 5 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku grafitne kivete 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Uprava - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Sjedište Stari grad - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Omladinska2 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Omladinska1 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 6 31.08.2017