617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS 11.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijske opreme 11.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom 11.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 10.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 paušal 10.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ultrazvučni aparat 3D-4D - Ugovor 10.08.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS LIJEKOVI LOT-3 10.08.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS LIJEKOVI 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Higijenska sredstva - Ugovor 10.08.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS otvoreni 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2 Furgon vozila - Ugovor 10.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe radnica na održavanju higijene - Ugovor 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema - Ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kancelariski materijal - ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli napitci - Ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Hladni napitci - Ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Cjepiva - ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Serumi - Ugovor 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Verifikacija medicinke opreme - Ugovor 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga promocije projekta /Jačanje javne svijesti kroz kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom - Otpad nije smeće/ 09.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu-- 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka putničkog-osobnog vozila-- 09.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Teleskopski paravani u sobama za opservaciju u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine JCB-- 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Bomag-- 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar-- 09.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Ugovor 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge hotelskog smjestaja LOT1 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za proiz. asfalta i zimsko održ.saobr. 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge hotelskog smjestaja LOT2 - 2 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena BIT 60 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge hotelskog smjestaja LOT2 09.08.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA OPREME ZA KABINET FIZIKE - PETA GIMNAZIJA 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge preuz.i izrade elektronskog pisma, te ptijema prijenosa i dostave pismonosnih pošiljaka-računa-- 09.08.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA MAT. ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 09.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Hemikalije za zatvoreni sistem - ugovor 09.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe Kantonlanog tužilaštva Kantona Sarfajevo - externi hard disk 1TB 08.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - externi HDD 1TB 08.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije Službenih novina za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - II rata 2017 08.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kompresora za rashladne uređaje-frižidere 08.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka unutrašnjih guma za electrocar 08.08.2017
KJP ZOI 84 Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 07.08.2017