Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka roba za reprezentaciju 24.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal 24.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Skener Epson v850Pro 24.04.2017
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 4 (četri) tone peleta za potrebe Spomeničkog kompeksa Tunel D-B 24.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Centra 24.04.2017
Fond Memorijala Nabavka ostalog inventara i materijala 24.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva 24.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada - UGOVOR 24.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente - Ugovor 24.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo 24.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge sezonskog i vansezonskog čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlovskih ložišta 21.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 21.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošna roba za potrebe bifea JU DZ KS 21.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge monitoringa okoliša za 2017.godinu 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradi 21.04.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2017 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na list Dnevni avaz 21.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa 21.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) - UGOVOR 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na dnevni list Oslobođenje 21.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa 21.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali - UGOVOR 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hidro motora 21.04.2017
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za čišćenje radnih površina u prostorima dvorane Zetra 21.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Protivprovalna zaštita objekta 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka jednodnevnih pilića 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka raznog građevinskog materijala 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka raznih brusilica i bušilica 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka i nabavka rezervnih dijelova za kosilice SRK 70 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka i nabavka betonskog čelika, profilisanih cijevo, građevinskog vodovodnog, elektromaterijala, boja, lakova i drugog sitnog repromaterijala 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Pružanje usluga osiguranja motornih vozila 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Izrada i montaža spomen obilježija "Crni Vrh" 21.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji 21.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju 21.04.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka kancelarijskih potrepština 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2017 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Servis vozila 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Lopate za snijeg 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge ddd 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Advokatske usluge - Pravne usluge 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Sarajevo Stan - La Benevolencija 1 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Sarajevo Stan 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge toplana 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Butan gas 20.04.2017
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka prozora 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Mabo ampule 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Časopis, računovodstvo i poslovne finansije 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Kotizacija za seminar 20.04.2017