617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kolor fotokopir aparat Konica Minolta bizhub C227 sa dva seta tonera 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i popravka pisaćih mašina tipa Biser, Electronic i Olimpiya Traveler C portabl 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje E-mail hostinga 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka automatskih ventila na postrojenju za centralnu hemijsku pripremu DEMI vode u Centralnoj kotlovnici 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu održavanje i popravka pisaćih mašina ( Klinike Podhrastovi, Ortopedija i plastična hirurgija) 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sezonski sadni materijal za sezonu april-juni (minimalne količine) 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi za servisiranje BOBCAT radne mašine 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Filteri,silk za mašine,motorna ulja i lanci za motornu pilu 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje vaga za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, Pedijatrijske klinike i Kliničke apoteke 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka industrijske i tabletirane soli 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Objavljivanje oglasa u dnevnim novinama Asharq AlAwsat Central & Northern edition 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka vodenog kupatila 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanacija podzemnih vodovodnih instalacija 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rashladnog ormara RFAISI 304 400 za potrebe apoteke Pedijatrijske klinike 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje aparata TEHNEGAS proizvođača Cyclomedica instaliranog na Klinici nuklearnu medicinu 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja mašine za pranje podova proizvođača DULEVO 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi za potrebe iskopa i asfaltiranja u dvorištu objekta administracije Ekonomsko-finansijskog sektora radi zamjene ispucalih vodovodnih cijevi 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka specijalnih fleksibilnih veza-crijeva koja se koriste za priključivanje uređaja za obradu veša na termoenergijske instalacije pare i kondenzata. 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za postavljanje na instalacijama vrele i hladne vode 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada kablovske spojnice sa pratećim elektro radovima 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje uređaja za hemodijalizu proizvođača Fresenius lociranog na Klinici za hemodijalizu 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nastavaka za irigografiju za odrasle osobe 27.07.2017
Fond Memorijala Izrada i montaža bine za potrebe manifestacije Odbrana-BiH Igman 2017. 27.07.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka advokatskih usluga 27.07.2017
Fond KS za izgradnju stanova Klimatizacijski uređaji 27.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka i montaža tri stakla na recepciji DIP-a 26.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu popravke sistema za RTG dijagnostiku dojke MAMMOMAT na Klinici za radiologiju 26.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka crijepa 26.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za rashladnu komoru broj 2 u magacinu hrane 26.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i ugradnja 5 PVC prozora 26.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka RTG kaseta za digitalizaciju radiološke slike kompatibilne sa digitajzerom AGFA CR 30-X na Klinici za kardiohirurgiju 26.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Dozimetrijska kontrola osoblja u zoni jonizirajućeg zračenja 26.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge ljekarskog pregleda osoblja koji rade u zoni jonizirajućeg zračenja 26.07.2017
JU Stomatološki fakultet Usluga obezbjeđenja objekta u ljetnom periodu - 2017. 26.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge zaštite ljudi i imovine 26.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor na nabavci i isporuci radne odjeće LOT 4 26.07.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga zaštite objekata ETF-a 25.07.2017
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika Ugovor 2017. 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko kadrovskog softvera - 3 modula 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active 25.07.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - hosting servisa domene tvsa.ba 25.07.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - internet konekcije 25.07.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JU KCSR 2 25.07.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka za održavanje SOTAC programa 2 25.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju instalacija hlađenja u objektu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ul. Dalmatinska br. 2 25.07.2017
KJP ZOI 84 Usluge zastupanja pred nadležnim sudom, u sudskim predmetima pravne prirode, radnim sporovima i privrednim sporovima, za potrebe KJP ZOIˊ84 OCS d.o.o. 24.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Rekonstrukcija objekta Agrobiznis centra u Ravnom, I faza" 24.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala juli 2017 24.07.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za prepariranje 24.07.2017