617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih ivičnjaka 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za vozila MAN 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine radne obuće 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka dolomitnog agregata na skladištu kupca 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja zaštitnih prozorskih bravica u stacionaru Klinike za onkologiju na 13 spratu CMB-a 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za prostore kabineta 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za OP mikroskop proizvođača Carl Zeiss - Sijalica sa nosačem NC4 09.11.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Ljekarski pregled radnika 09.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji enterijera depo prostora Historijskog arhiva Sarajevo, Čadordžina 90. i Ferhadija 13. 09.11.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka ogrijevnog drveta 09.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANIMACIJSKIH REKVIZITA 09.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA OBRAZACA 2 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I - Ugovor 09.11.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge održavanja knjigovodstveno - računovodstvenog programa 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice - Ugovor 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar - Ugovor 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge popravke projektora 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave konkursa za izbor akademskog osoblja 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju motornog vozila marke Škod Superb 09.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački- rever 09.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju 09.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia 09.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW 09.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 08.11.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kance.direktora, pedagoga-psihologa i dio male zbornice 08.11.2017
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacija za multimedijalnu salu-amfiteatar i auditorijum 08.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga hotelskog smještaja KCUS 08.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC BOX kutija KCUS 08.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka upravljivog L3 preklopnika 08.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima 08.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci i instalaciji GIS licence za potrebe Zavoda, br. Z-02-13910/17 07.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije za Sud. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava oglasa za Sud. 07.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru.minaru 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava vrećica za usisavač. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa klima uređaja za sud. 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza ljudi za gostovanje na festivalu u BAru, C.Gora 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije na MIT Festival C.Gora 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prepakivanje radijatorskih ventila 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge medjunarodnog prijevoza ljudi za gostovanje 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017