Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka grijalica I 27.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge razvoja programske podrške za web-server 27.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka službenog vozila I Fond KS za izgradnju stanova 27.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka telefonskog aparata 27.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sistema 27.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA OSIGURANJA MOTORNOG VOZILA 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRIRUČNIKA ZA ISPIT OPĆEG ZNANJA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBIH 26.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Postavljanje samouslužnih aparata za napitke 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 1 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODOBRAVANJA PROLAZA I ZAUTAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM KANTONA SARAJEVO 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 -1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 1 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2017 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji Grad - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 1 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA HIGIJENSKOG I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA 2017 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica2 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica1 - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kolibri - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Biseri - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Pčelica - 1 26.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENOG VOZILA 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Bajka - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Šenoina - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Šareni Voz - 1 26.04.2017
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Slavuj - 1 26.04.2017