617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa 22.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke usluga keteringa povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa 22.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke usluge štampe i distribucije (postavljanje) plakata 22.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanja izbora ponuđača za pružanje usluga tehničke podrške -podrška za audio i video, izvođači 22.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga tehničke podrške -usluge izvođenja vatrometa 22.08.2017
Fond KS za izgradnju stanova Kompjuteri 22.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Medichield (Gel protiv priraslica), 9380003 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Gel u šprici od 1 ml, po sastavu dekstranomer i stabilizirana hijaluronska kiselina( Deflux TM gel) 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova - Suksametonij inj. 100mg/2ml 21.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i to: kanta za smeće 4 komada, tacna Inox 3 komada, peškir za novorođenče 50 komada i korpa za novorođenče 1 komad - Ugovor 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Špatula drvena za grlo- nesterilna 21.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni soft upuštač ( sa isporukom i puštanjem u rad) 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Špatula drvena za grlo- sterilna, 2470 " 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Ruschflex armourted tracheal tube cuf.7.0, 104201-000070 " 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Kit for pressure leveling water supply, 50pk, 7072332/000994 Adaption set 27I/220, 001016 Nasal Prong Small, 777000S Nasal Mask medium, 77700M " 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Single-Color Reagents CD19 APC, 100 tests, 345791 21.08.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - deratizacija i dezinsekcija 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Single-Color Reagents CD45 PerCP, 100 tests, 345809 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Enzygnost Anti-EBV/IgG, OWIS 15 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu " Nabavka materijala za ugradnju - Ezofagealni nikotinski stent, ES2408F Ezofagealni nikotinski stent, ESP1810F " 21.08.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića - Ugovor 21.08.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića LOT 2 - Ugovor 21.08.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja radnika Centra 21.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 21.08.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Dostavljanje hrane 21.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu 21.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU" 21.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS 21.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za nabavku opreme za spašavanje i za krizne situacije 21.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja i izdavanja atesta za uređaj intraaortalna balon pumpa-IABP 18.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog preventivnog održavanja autoklava Tuttnauer u Mikrobiološkom labolatoriju na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu 18.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Licence za Oracle bazu podataka '' 18.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece - Ugovor 18.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god." 18.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" 18.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Termotransfer naljepnice i riboni 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bowi dick test jednokratni test paket, EC. STEAM 98.1/E 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Protamin inj. 5000I.J/5ml 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Boca za infuziju staklena sa navojem 500, 00019 Zavrtanj aluminijski sa navojem za inf.b. 00005 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kanila za traheostomu CH 5, bez cuff-a, 100/506/050 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kligler Iron Agar 500g (Dehidrirana hranljiva podloga) 610023 17.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Obrasci i blokovi sa barkodom 17.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Nabavku Obrasci i blokovi bez barkoda 17.08.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: izrada video animacija 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu dizajna jubilarnog loga preduzeća i pripreme za štampu promotivnog materijala 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničkih ventila 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za očitanje mjerila 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga dezinsekcije 17.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo UGOVOR - NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku M-BUS modula 17.08.2017