617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 07.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 07.08.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o pružanju usluga 07.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni postupak 2017 07.08.2017
KJP ZOI 84 Nabavka sigurnosnog ventila za amonijak ulaz ½ ‘’- izlaz 1’’, navojni opružni ventil PN40 baždaren na 14 bar 04.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge periodidnih ljekarskih pregleda uposlenih Kliniikog centra Univerziteta u Sarajevu 04.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge odr2avanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Maquet 04.08.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate 04.08.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja protupožarnih aparata 04.08.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata 04.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za nabavku auto dijelova 04.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge štampanja za potrebe J.U.MES 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju molersko - farbarskih usluga 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka klima uređaja 03.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum za nabavku lož ulja extra lako (LUEL) BAS 1002 03.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Fresenius 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluga održavanja vatrogasne opreme i hidrantne mreže 02.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i ugradnja hidraulidne lift-platforme za prevoz pacijenta sa pratiocem- 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka arhivskih kutija 02.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka isporuke aviokarata za potrebe J.U.MES 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja računara i računarske opreme 02.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka ustupanja usluge najma audio sistema za produkcije Scene MESS 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja birotehničke opreme(fax i copir aparati) 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Brave, okovi i spojni materijal '' 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi i materijali za remont pumpnih agregata za prehranjivanje proizvođač Goulds '' 02.08.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka alata za održavanje poslovnih prostorija 02.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Opčina Novi Grad '' 01.08.2017
Fond Memorijala Sanacija kamenih staza, platoa, podzida i ivičnjaka na mezarjima šehida i poginulih boraca 01.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka medicinskih i tehničkih plinova 01.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo 01.08.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne video opreme za projekcije dokumentarnih filmova povodom manifestacije "Dani Kantona Sarajevo" u Kino sali Vogošća 31.07.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga servisiranj laptopa- zamjena radne memorije (RAM) 31.07.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka wireless slušalica za projekat Govorna historija 31.07.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge simultanog prevođenja za potrebe Međunarodnog simpozijuma 31.07.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i montaža cerade 600x200 cm sa odštampanim natpisom za Međunarodni simpozijum 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke potrošnog materijala 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju štamparskih usluga,usluga uvezivanja i koričenja 31.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa 31.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena 31.07.2017
JU Arhitektonski fakultet nabavke i sukcesivne isporuke sredstava za održavanje: elektro, vodovodnog, građevinskog i ostalog materijala. 30.07.2017
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja autoklava 2017. 28.07.2017
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2017. 28.07.2017
Fond Memorijala Usluge pripreme, štampanja i postavljanja izložbe "Oni su Tunel"" 28.07.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS NABAVKA 28.07.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS UGOVOR 28.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Mikroskopi za laboratoriju 28.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Dovođenje u potpunu funkciju klimatizacije za RTG OJ N.Sarajevo 28.07.2017