617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora, posuđa i sitnog materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku transformatora, razvodnih kutija i ostalog 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektroničkog sklopa RVW 20 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja 15.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka usluga - štampanje obrazaca KN 10-04/17 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH-metara i pribora za servisiranje 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugličnih ležajeva 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku svjetiljke za rad na strugu sa magnetom 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 15.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga odvoženja i ekološkog zbrinjavanja otpada 15.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Ugovor o javnoj nabavci klima uređaja 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Redovan servis klima uređaja i dopuna freonom 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka arhivskih kutija - FPN 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 3 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 2 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 1 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 5 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 4 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 3 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "Oslobođenje" 2 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 1 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 6 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 5 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 4 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku avio karte 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 3 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 2 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 1 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ultrazvučnih ovlaživača zraka 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Usluga popravke audiovizuelne opremen i ugradnja HDMI SPLITER 1-2 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku stručnog časopisa EMA (EGE) 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Usluga popraqvke i održavanja uadiovizuelne opreme 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plastičnih buradi za vodu 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje karte za prevoz 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2016. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2017. godinu na CD-ovima 14.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga prilagođavanja izgleda elektronskog računa i izdavanje sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa 14.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala (bojenje zidova u operacionom bloku) - Ugovor 14.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Noževi za mikrotom N35 (750 komada) i S35 (250 komada) - Ugovor 14.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata 14.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme 14.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o nabavci klima uređaja 14.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija 14.08.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS PECIVO LOT2 11.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka teleskopskih nosača za paravane - 4 kom 11.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za sisteme Tehničke zaštite na objektu Dnevne bolnice 11.08.2017
Fond Memorijala Nabavka promidžbenih usb stikova 11.08.2017
Fond Memorijala Usluge izrade prezentacionih-promidžbenih materijala 11.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sasnacija kllizišta ul.Harisa Kurtovića 7 i Novopazarska 144 11.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan otpad Smiljevići 11.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS 11.08.2017