Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Služba protokola Ugostiteljske usluge (katering) koktel i toplo hladni bife Dani KS 24.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor o pružanju Usluga štampanja knjige 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Iznajmljivanje aparata za vodu sa punjenjem 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za uslugs održavanja i servisiranja liftova 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor ua isporuku pumpi za vodu 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za isporuku zdravstvenih legitimacija 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor Komercijalno oglašavanje 23.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke :"Usluga pravnog savjetovanja" 23.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke - održavanja računarskih programa-aplikativni softver 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 19. Međunarodni simpozij 23.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka cisterne sa pumpnim automatom za istakanje goriva 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - baterije 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalna polica 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge popravki i održavanja vatrogasne opreme škole 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća nabavka usluge monitoringa i interventne službe škole 22.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja za školu MP 22.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača urinalnog seta (100 kom) 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis mobitela 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - štampa imena na vrata 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - telefonski kablovi 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - šolje za potrebe čajne kuhinje 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije škole MP 22.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 1 Usluga čišćenja peći i dimnjaka 22.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka vršenje usluga obezbeđenje objekta putem sistema elektronske zaštite 22.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka održavanje vatrogasne opreme i hitrantne mreže 22.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za radionice praktične nastave 22.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za ciscenje škola 22.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge deraizacije tekstilna škola 22.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije glavnog izvedbenog projekta rasvjete na groblju Vlakovo 22.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja 22.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mobilnih telefonskih aparata 22.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća 22.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka projektora sa popratnim proizvodima 21.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Ugradnja oglasne ploče za vanjsku upotrebu 21.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka opreme za namještanje školskih prostorija 21.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje, 21.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 1 Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Tekstilna skola 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja - Ugovor 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora - Ugovor 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Uređaj za čišćenje i održavanje prostoora" 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku"Usluga oglasa i marketinga" 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju - Ugovor 21.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka špediterskih i usluga carinjenja 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada - Ugovor 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" 5 frižidera" 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli Ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku "Terapeutske hrane za kućne ljubimce" 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Izrada i montaza svjetleceg natpisa" 21.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade JU srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 21.05.2018