617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kiselootpornih i protivkliznih pločica sa ostalim potrošnim materijalom 22.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sanitarne opreme 22.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na obilježavanju grobnih polja unutar groblja 22.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređena groblja Vlakovo - proširenje Aleje veterana na groblju Vlakovo 22.11.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge fotokopiranja II 2018 Fond 20.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-2 instrumenti za detekciju gasa 16.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "Magnetne mješalice" 16.11.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo elektronske potrepštine 16.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka kancelarijskih stolica_2a 16.11.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo uvezivanje godišnjeg programa rada 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lot 19 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lotovi 6,10 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lotovi 5,9,11,16,17,18 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lot 4 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lot 2 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/13/18- lotovi 1,7 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - mali kućanski i elektronski aparati - ugovor 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 - posuđe i potrebštine za rad kuhinje - ugovor 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - itisoni i ćilimi - ugovor 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - aluminijske roletne - ugovor 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga kontrole sistema vatrodojave, detekcije zemnog gasa i panik rasvjete za potrebe KCUS-a 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 - posteljne oprema - ugovor 16.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "Grafitne kivete" 16.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge-Izvođenje drugog nadzornog audita 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/7/18 16.11.2018
Fond Memorijala Izrada Glavnog projekta platoa sa nadstrešicom i proširenjem objekta u kojem su sale za video prezentaciju 16.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe lične zažtitne-terenske opreme 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pile za otvaranje sternuma sa baterijom i zaštitnikom proizvođača AESCULAP, Njemačka za potrebe Kardiovaskularne hirurgije 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka profesionalnih hirurških šišalica sa punjačima i nastavcima (8 kompleta) 16.11.2018
JU OŠ Sokolje Usluge prevoza učenika-/ 16.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka za nabavku autoguma 16.11.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović Usluge prevoza učenika/* 16.11.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka podnih obloga* 16.11.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Usluge prevoza 2* 16.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis i validacije instrumenta Pin AAcle 900T 16.11.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka laptopa1* 16.11.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka radijatora* 16.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Predrevizija i revizija finansijskog poslovanja za 2018 16.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Poslovi zaštite od požara 16.11.2018
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge prevoza učenika 1*- 16.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;; 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za JU NPS 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za JU NPS 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;; 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis laminarne komore 15.11.2018