Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge isporuke Službenih novina za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - drugo polugodište 2018 04.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2018 04.07.2018
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 2 04.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka podloga za presvlačenje beba 04.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za bazen 04.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala za RPZ 04.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira za potrebe MUP-a KS 04.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih sastavnih dijelova medicinske opreme Lot-3- rezervni sastavni dijelovi za accu 3TI bušilice Aesculap GA672 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih sastavnih dijelova medicinske opreme Lot-2 rezervni sastavni dijelovi za inkubator za djecu proizvođača Atom 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih sastavnih dijelova medicinske opreme Lot-1- set za apart sistem Titl table test za potrebe Pedijatrijske klinike 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal VIII-lot 10 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal VIII-lot 5 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rekonstrukciji unutrašnjih instalacija daljinskog grijanja zgrade K015- III Interna 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal VIII-lotovi 4,7,8 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal VIII-lotovi 2 i 3 03.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objave obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala – ponovljeni postupak 03.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju za Odjel pedijatrije i Porođajni odjel - Ugovor 03.07.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Sistematski pregled radnika Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu2018 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal VIII- lotovi 6 i 9 03.07.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabvci usluge štampanja stručnog časopisa "Apotekar" 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame – 200 komada i bolesničke papuče – 200 komada - Ugovor 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal III-2018- lotovi 1,2,3 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal I-2018-lot 8 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pokretni paravani - 3 komada - Ugovor 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal I-2018-lot 7 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal I-2018-lotovi 2 i 3 03.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal I-2018-lot 1 03.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge sitematskog pregleda radnika za školsku 2017/2018. godinu 03.07.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA UOKVIRAVANJA DRESOVA 03.07.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA POLJOPRIVREDNOG MATERIJALA 2018 03.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja 2 /dva/ klima uređaja na kompleksu Spomenički kompleks "Tunel D-B" 02.07.2018
Fond Memorijala Izgradnja obeliska i ispis dodatnih imena poginulih boracas na spomen obilježju Veliko polje na Igmanu (rekonstrukcija spomen obilježja) 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Naplatni centar - održavanje i upravljanje zgradom 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije rotacione kosačice 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Atestacija zavarivača 02.07.2018
Fond Memorijala Sanacija betonskih i kamenih staza, platoa i ivičnjaka na mezarjima šehida i poginulih boraca 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje plamenika na sušari i plamenika za zagrijavanje bitumena 02.07.2018
Fond Memorijala Rekonstrukcija podrumskih prostorija u upravnoj zgradi Fonda memorijala, ul. Širokac br.20 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe laboratorije Smiljevići 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje i tlačna proba posude pod pritiskom 02.07.2018
Fond Memorijala Popravka i farbanje ograde na spomen obilježju u Dejčićima 02.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni AB stuba 02.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor - Ugovor 02.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi V/18- lot 2 02.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CD-a sa excel aplikacijama 02.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Sintion vreća 02.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu specifični hir.materijal za šivanje i ugradnju za potrebe svih klinika KCUS-lotovi 3,6,8,10,13 02.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade pečata i štambilja 2018 02.07.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavka računara i tehničke opreme za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2018 02.07.2018