Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April - 3 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April - 2 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - April 18.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka materijala za higijenu 18.05.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Srednja medicinska škola 17.05.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Osnovna škola 17.05.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje i materijala za toalete KŠC-Opća-realna gimnazija 17.05.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Ugovor o nabavi uredskog materijala KŠC - Opća-realna gimnazija 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-7 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-6 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-5 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-4 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala, LOT-3 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-2 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-1 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 62 m2 trakstih zavjesa sa uslugom ugradnje - Ugovaranje 17.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka karti za vožnju žičarom učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" 17.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge smještaja i ishrane učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" 17.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične prirubnice 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata i opreme za obradu kamena 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih vreća za prenos novca 17.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 17.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova i drugog materijala za video nadzor sa uslugama montaže 17.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (II) za 2018 Fond 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata (3 aparata/sistema) za fizikalne terapije i rehabilitaciju za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 16.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka portabilnog UZ CD aparata za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam 16.05.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge posluživanja hrane 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo snadbijevanje i isporuka goriva i maziva 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018 godini - Ugovaranje 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog materijala 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 c Dijelovi za održavanje zračnih instalacija 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje -Ugovaranje 16.05.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za UPS, 64 komada 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301B Dijelovi kočionog sistema trolejbusa MAN 16.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe-STERILIZATORI 16.05.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge oglašavanje na LED displeju na lokaciji Marijin Dvor Sarajevo 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2033 Brusni i varilčački alat 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2072 Zaštitne markice za vozne karte 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3032 Punjenje vatrogasnih aparata 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035A Komprinirani prirodni gas -CNG 16.05.2018