Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica - pribor za jelo 29.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica 29.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - produžni kablovi 29.03.2018
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka sportske opreme (skije za učenike) 29.03.2018
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka sportske opreme za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja 29.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju klima uređaja na motornim vozilima KS 29.03.2018
Služba protokola usluge razglasa i iznajmljivanje ukrasnih stubića sa konopcima 29.03.2018
Služba protokola Nabavka ukrasnih korica (mapa) za Povelje i plekete Kantona Sarajevo 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada - Ugovor 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servisna opravka vozila VW Passat '' 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' servis rovokopača JCB 5 kom'' 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluga punjenja tonera 2017 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis rovokopača CAT 3 kom'' 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluga servisiranje kompresora 2017 28.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 4 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja kotlovnice 2017/2018 28.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2018 28.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I PREHRAMBENIH PROIZVODA 2018 28.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata - Ugovor 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije 2017 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge deratizacije 2017 28.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvučnih aparata 28.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rerervnih dijelova LOT1 28.03.2018
Služba protokola Nabavka prazničnih čestitki 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe KS 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja elektro instalacija u objektima KS 28.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo - seminar 28.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja - seminar 28.03.2018
Ministarstvo finansija Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Seminar 28.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka robe - tablet računari "Samsung Galaxy Tab A 7,0 T285 LTE Crni" 28.03.2018
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta za spomen obilježja šehidima i Slavne brigade (na 4 lokacije) 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lot 1 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 11,15 i 21 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lot 5 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 3 i 17 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 2,9 i 18 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materijala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku- lotovi 4, 6, 8, 12, 14 i 20 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i dijagnostidki potro5ni materijal za mikrobiološke pretrage 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal-3 lota 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Labaratorijski materijal-13 lotova 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal-70 lotova 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za izradu i montažu scenografije za potrebe JU NPS 27.03.2018
Fond Memorijala Nabavka mašina za održavanje prostora oko ŠSM Kovača 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za potrebe predstava u JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa (btana i pliš) za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe kostimografije u JU NPS 27.03.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja za potrbe školske kotlovnice OŠ "Srednje" 27.03.2018