Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: hosting servis domene tvsa.ba 12.07.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: toneri za printer/ fotokopir aparate 12.07.2018
Ministarstvo finansija Nabavka usluge stručnog osposobljavanja uposlenika 12.07.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika seminar 12.07.2018
Ministarstvo finansija nabavka ugostiteljskih usluga 12.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka RTG filmova i periomat set 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1212A Regeneracija S kontakta tramvaja 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Usluga bežičnog prenosa podataka i video signala 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611D Repromaterijal za štampu 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3134 Usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3194 Reparacija kočionog mehanizma 11.07.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga 2018 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3104 Usluga održavanje i dorade aplikativnog softvera knjigovodstva 11.07.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Usluge prevoza učenika3. 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3072 Regeneracija pumpi visokog pritiska 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3009 Remont i opravka turbo kompresora 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3019 Održavanje ,opravka i servisiranje kotlovnice 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2090 Materijal za održavanje i opravke auto guma 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2041 Materijal za vodovodne ,zračne i kanalizacione ins. 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. LOT 2041 A Materijal za grejnu instalaciju objekata 11.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži rampi za kontrolu prolaza 11.07.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Odjeljenske i matične knjige i izdaci za obrazovna pomagala za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine 10.07.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Materijal za čišćenje za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine 10.07.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Kancelarijski materijal za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine 10.07.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Izdaci za obrasce i papir za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine 10.07.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Kompjuterski materijal za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine 10.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pumpi 10.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za 3D za potrebe HES-a 10.07.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -ELUR d.o. 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2023Toneri za štampače 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1415Reparacija kočionih obloga 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1414Reparacija lamela za vozila 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-385/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-384/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-383/18 10.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bankarskih usluga za 2018-Ugovor 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu hirurški konac 382/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 381/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 380/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 379/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 378/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 377/18 10.07.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge prevoza3. 10.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - punjač za mobitel 10.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - obrasci za refiundaciju bolovanja 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza1. 10.07.2018
JU Peta gimnazija USLUGE ŠTAMPANJA 1 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza2. 10.07.2018