Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 4/18 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lot 79 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad rampi- 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 51,75,102 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lot 74 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lot 34 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rampe NICE- 29.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 1 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja protivpožarnih aparata i opreme- 29.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja knjige Hemija 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 15,16,17,18,94,95,96,103,106 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za učenike- 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 36,37 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila MB MB Unimog 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih poslova 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot3 Rukavice za jednokratnu upotrebu-Ugovor 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i drugih opasnost i loma strojeva 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kombinovano kolektivno osiguranje zaposlenih 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot2 Komprese-Ugovor 29.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 4,7,8,9,55 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mase za zalijevanje pukotina -fugit 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice-- 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot1 Vata-Ugovor 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka benzina bezolovnog BMB-95 EN 228-2004-- 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja-- 29.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 - računari 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šredera- 29.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođačaa PHILIPS - Ugovor 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrašnja i vanjska dorada bolesničkog prostora za 3/tri vozila-Ugovor 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Model za vježbanje-Ugovor 29.06.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci klima uređaja i bijelih tabli u JU Prva gimnazija Sarajevo 29.06.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Redovno servisiranje vatrogasne opreme - Odluka o dodjeli ugovora 29.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 10 29.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Objava oglasa 3 29.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Ugostiteljske usluge 3 29.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Ugostiteljske usluge 2 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona -- 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka malog rovokopača - Gusjeničar- 29.06.2018
Služba protokola Nabavka čestitki za Ramazanski Bajram 29.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka licenciranog softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 29.06.2018
JU Arhitektonski fakultet LOT 2 Nabavka usluga autobuskog prevoza za potrebe terenske nastave za 2018 28.06.2018
JU Arhitektonski fakultet LOT 1 Posredovanja u kupovini avio karata za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2018 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu aortalni stent graft 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu materijal za interventnu radiologiju-lotovi 10, 13, 15, 36 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu materijal za interventnu radiologiju-lotovi 20 i 27 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu materijal za interventnu radiologiju-lotovi 6,9,11,12 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu materijal za interventnu radiologiju-lotovi 1,2,3,7,8,26,33 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka UZ sondi za postojeću medicinsku opremu proizvođača General Electric za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni i ugradni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti- lot 2 28.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni i ugradni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti-lot 1 28.06.2018