Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za prvu pomoć 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za slikanje 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola piće takmičari Festivala rada u Zenici 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola hrana za takmičare Festivala rada 15.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat - Ugovor 15.05.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o zakupu aparata za vodu 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za takmičare na Dobrinji 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za sastanak 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka mat za čišćennje 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka sjemena trave 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluga skeniranja i kopiranja za školu 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka napitaka - kafa 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 12-3 seta pneumatskih udlaga za imobilizaciju - UGOVOR 15.05.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola obrasci za refundaciju bolovanja 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 10-3 prsluka za imobilizaciju i izvlačenje - UGOVOR 15.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad - Ugovor 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 8 - 3 kita za krikotiroidotamiju - UGOVOR 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 6-3 seta torbi za porođaj - UGOVOR 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 5-3 kardiološke stolice - UGOVOR 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 4-3 Glavna samoutovarna kolica - UGOVOR 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 2-3 transportna respiratora - UGOVOR 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 1-3 Pribora za podršku ventilacije - UGOVOR 15.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka i ugradnja softverskog rješenja Registra stvaralaca i imalaca arhivske i registraturne građe 15.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a 15.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projekta legalizacije nastrešnice na groblju Vlakovo 15.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Televizijske usluge 2018. Fond 15.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke softverskih antivirus licenci za potrebe informacionog sistema Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavku usluga organizacije putovanja studenata na relaciji Sarajevo-Drač-Tirana-Kruja-Berat-Sarajevo. 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika/zaposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluge tehničke zaštite (protivprovalne) za objekat zgrade Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 14.05.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka izrade studije za MBT otpada na području KS 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-4-kalibracija tlakomjera 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge kalibracije i validacije mjerne opreme za LOT-9-vage-elektromehanička vaga sa visinomjerom 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-3-kalibracija termohigrometra 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-2-kalibracija opremeutezi i vage 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata za potrebe Suda.. 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-1-kalibracija temperature 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga programiranja telefonskog sustava 14.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala..... 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotelskog smješaja 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga prijema, kontrole i obrade FI 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefonske opreme..... 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl. obr. seminara 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa od fed. Min. pravde 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održ. poslovno infor. sustava. 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga press-clipping-a. 14.05.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 14.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 14.05.2018