617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika i prateće opreme za kotlovnicu K-5 21.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku frekventnih pretvarača 21.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenih asfaltnih površina 21.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 2018 - ugovor 21.12.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor smještaju 21.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kancelarijski potrošni materijal 21.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Dekorativno platno 21.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe električni materijal za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 21.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Stomatološki materijal 21.12.2018
Stručna služba Vlade Nabavka kancelarijske galanterije 21.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Kontrola cijena građevinskog dijela projekta "Izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate" 21.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Semaforizacija raskrsnice ulica Ložionička- Paromlinska 21.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije prilaznog puta u naselju Butmir 21.12.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka napitaka ( toplih i hladnih ) 21.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe električni materijal 20.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servis službenog vozila Škoda Oktavije 20.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu RADOVI NA USPOSTAVLJANJU I PUŠTANJU U RAD OPTIČKE INFRASTRUKTURE U KAMPUSU UNSA ZA POTREBE AKADEMSKE MREŽE UNSA 20.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu OPREMA ZA OPTIČKO UMREŽAVANJE 20.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i popravke zgrade Kantonalnog suda u Sarajevu 20.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka al merdevina, čistača prozora i vješalica 20.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka KCUS 20.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pokretnih ambulantnih paravana 2018 20.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka uslue kopiranja izrade ključeva za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 20.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bolničkih jastučnica 0,8x0,75 20.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka posteljine KCUS 2018 20.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabvkka usluge kopmplet pranja službenog votila za potrebe KAntonalnog suda u Sarajevu 20.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanje službenog vozila za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 20.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za februar 2017 20.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Priprema tenderske dokumentacije i ponuda, pravna zaštita pred URŽ/KRŽ-om, nabavka usluga osiguranja vozila, imovine i lice, EE i hotelskih 20.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Video nadzor objekta škole 20.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – externi HDD 1TB 20.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Hyundai ix35 za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 20.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Hyundai ix35 za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 20.12.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA SOFTWERA ZA FINANSIJE 20.12.2018
JU Peta gimnazija ULAZNICE ZA POZORIŠNE PREDSTAVE 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja telefonske centrale: 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskih stolica 20.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ugostiteljske usluge posluzivanja hrane za 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja za 11/18. 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro materijala- 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara za 11/18. 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga redovnog servisiranja i održavanja liftova 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja za 11/18, 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefonskih aparata 20.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kosilica 18 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava odijela za portire 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara za 11/18 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja za 11/18 20.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održ domene za 2018 20.12.2018