Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku UPS-ova za 2018. godinu 06.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Servis dentalne jedinice" 05.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Nabavka i ugradnja komore" 05.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Baterije za sudoper" 05.07.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba Nabavka računarske i druge opreme 05.07.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Troškovi reklame i oglašavanje 05.07.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina računara AIO DELL Inspiron 3477 05.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Apohromatski objektiv PLAPON 1,25X 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli napitci-Lot1-Ugovor 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske i ugostiteljske usluge Smještaj i boravak studenata iz Brčkog 2018 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka Hladnih napitaka- Ugovor 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Advokatske usluge Zastupanje 19.06.2018. godine 05.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis kopir aparata u velikoj pisarni IR2520 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Toneri i ketridzi-Ugovor 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga zamjene sijalica na službenom vozilu Škoda Octavia 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Oglašavanje Brucoškog vodića za 2018. godinu 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge Svečana večera Kongres 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3/tri transportna defibrilatora2-Ugovor 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor dekana fakulteta 2018 05.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI GEODETSKE OPREME 25_5_2018 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala 2 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prijevoza 05.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI KOMPJUTERSKE OPREME - PROJEKAT BEST SDI 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka stolnih telefonskih aparata (3 komada) 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka nastavnih pomagala i naprava 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Grafičko oblikovanje 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka radnih mantila (3 komada) 05.07.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala 1 05.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Šteta 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje 05.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV/18- lot 4 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga razvoja ostalih softvera 05.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV/18- lotovi 3,6,7 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita za 2018. godinu 05.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - vješalice i zidni satovi 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova za testiranje protoka za mjerila 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora 05.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV/18-2018- lotovi 1,2,8 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugličnih ležajeva za 2018. godinu 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku stručne literature 05.07.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto opreme i kozmetike 05.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci materijala za održavanje zgrade KS 05.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku laboratorijskog posuđa, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 04.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kartice za pristup JRTT-u 04.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namijenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 04.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Izvedbenog projekta izgradnje kotlovnice AM-1 04.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje karte za prevoz za 2018. godinu 04.07.2018