Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2023Toneri za štampače 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1415Reparacija kočionih obloga 10.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1414Reparacija lamela za vozila 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-385/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-384/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-383/18 10.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bankarskih usluga za 2018-Ugovor 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu hirurški konac 382/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 381/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 380/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 379/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 378/18 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 377/18 10.07.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge prevoza3. 10.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - punjač za mobitel 10.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - obrasci za refiundaciju bolovanja 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza1. 10.07.2018
JU Peta gimnazija USLUGE ŠTAMPANJA 1 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza2. 10.07.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA DIZELA PETA GIMNAZIJA 2 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge edukativnog treninga i muzikoterapija u procesu rada. 10.07.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA TAKSI 10.07.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA NEŠKOVIĆ 10.07.2018
JU Peta gimnazija SITAN INVENTAR 4 10.07.2018
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE TRIMERA 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC prozirnih zdjela 10.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-376/18 10.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Izvođenje radova na proširenju učionica 10.07.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme5. 10.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima 2018 Fond 10.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Antivirusni programski paket 2018 Fond 10.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja 2018 10.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Fiskalna kasa 10.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja III 2018. Fond 10.07.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-hard disk 09.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - kompjuterska oprema - ugovor 09.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje 09.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Mlijeko i mliječni proizvodi 2018. - ugovor 09.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog - Ugovor 09.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugl ventila 09.07.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: oprema za reportažna kola 09.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kreditnog zaduženja - LOT 1 - Revolving kredit 09.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Dozimetrijska kontrola osoblja koje radi u zoni jonizirajućeg zračenja 09.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku telekomunikacijskih usluga interneta 09.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Objava oglasa u dnevnoj štampi 2018 09.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - izrada aluminskih pločica na vrata i izrada i ustakljivanje državnih i kantonalnih grbova 09.07.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2018 09.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na čišćenju dimnjaka, dimnjača i šamotiranju kotlova 09.07.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 6 09.07.2018