Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja 19.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih školskih obroka/užina- 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 1/2018 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka napojne jedinice telefonske centrale 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava obavještenja za odbranu doktorske disertacije mr. Mersihe Alkić Subašić 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke i održavanja instalacija centralnog grijanja 2018 18.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-CELL 60 18.07.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 2 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, pribora za čišćenje i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ubrusa, deterdženata, salveti, PVC kesa i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, ubrusa, sanitara, solne kiseline i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka salveta, PVC kesa i pribora za čišćenje 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija 2018 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, registratora, PVC folija, fascikli i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, ribona, fotokopir papira, tabulira i ostalog 18.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 17.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije balkona u ul. Mula Mustafe Bašeskije 58. 17.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Jednokratne plahte 17.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilnsi na postojeću tehnologiju za aparate Cobas C311 i C501 proizvođača ROCHE 17.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa nabavka aparata za espresso kafu za potrebe Zavoda 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku robe - oprema za zbornicu 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga zastupanja u predmetu javne nabavke 17.07.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe Preduzeća 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke materijala za dekoraciju službenih prostorija škole 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog alata 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za pružanje usluge održavanja obrazovnog seminara 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektroinstalacija i opreme 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku verifikacionih sigurnosnih markica za označavanje mjerila toplotne energije 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za popis stalnih sredstava 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge reprezentacije - dostavljanja pripremljene hrane i bezalkoholnih pića 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisiranja uređaja HORIBA PG 350 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge hotelskog smještaja gostiju iz Turske 17.07.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Sassarija-Algihero- Sarajevo 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i umjeravanja mjerne opreme 17.07.2018
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za usluge smještaja gostiju iz Kragujevca 17.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate AU 640 i AU 480 proizvođača Olympus 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda uposlenika 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku internet/intranet hardvera 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alkalnog granulata za neutralizaciju otpadnog kondenzata 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja-1 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku krupnog alata 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kablovske i interneta 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boje otporne na visoke temperature 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda i ispitivanja mašina i uređaja -1 17.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja 17.07.2018