617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Uzorkovanje i analiza tečnih naftnih goriva 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Prskalica za rezervoar 150 l vertikalno i horizontalno prskanje 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Savjetodavne usluge - za podizanje zasada malina 03.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor - mehaničko čišćenje kotla i dimnjaka 03.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor - o tehničko-fizičkoj zaštiti objekta 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja puta za Gajevi - Dragoradi (DIonica puta: raskrsnica za Sabanke-Gobelja) 03.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka i ugradnja centrale za vatrodojavu 03.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Centrala za vatrodojavu 03.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga fizičko-hemijske analize vode za dijalizu, Monitoring otpadnih voda i određivanje EBS-a - LOT 2- Monitoring otpadnih voda i određivanje EBS-a 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Klopke za potkornjake za realizaciju projekata 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Feromoni za potkornjake 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge opravke hidrauličnih cilindara za traktore i građevinske mašine 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za održavanje čistoće 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume za putnička i teretna vozila 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis Dacia Dduster u garantnom roku 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Tokarska obrada metala 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Lanci za šumsku mehanizaciju 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata 03.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge tekućeg održavanja i servisiranje elektro instalacija 03.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo 03.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu drvnih sortimenata i pripadajuća oprema 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka 3D printera 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Alat za realizaciju projekata za podizanje malinjaka 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ručni alat 02.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Kotao na pelet 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Pločice za numeraciju drvnih sortimenata za realizaciju projekata 02.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci robe-Benzin i dizelsko gorivo 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade elaborata: "Zaštita autohtonih ptica kao prirodnog bogatstva u šumama i gradskoj sredini" 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka vatrogasna oprema 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis Eco Trac 120V u garantnom roku 02.10.2018
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Terensko vozilo za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 6. Potrošni materijal za servis autobusa Isuzu Citybus 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Potrošni materijal za servis Mercedes Actros 2643 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Potrošni materijal za servis zglobnog traktora Eco Trac 120V 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka nosač čeličnih ploča za testiranje 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Rezervni dijelovi za servis vozila Toyota Hilux 02.10.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda uposlenika 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge transporta nasipnog materijala 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal i dijelovi za servisiranje vozila VW T-5 02.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Analiza ispravmpsto vode,hreme itd 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka aparata za varenje 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka motorne kose 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka dvije table piši briši 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka uredski namještaj 02.10.2018