Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga prijema, kontrole i obrade FI 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefonske opreme..... 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl. obr. seminara 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa od fed. Min. pravde 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održ. poslovno infor. sustava. 14.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga press-clipping-a. 14.05.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 14.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 14.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 2 14.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga hostelskog smještaja 14.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Reparacija prese 14.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 14.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme 14.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nastavka saobraćajnica na grobnom polju M12 groblja Vlakovo 14.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o kreditu 14.05.2018
Služba protokola Nabavka avio karte za počasnog građanina Kantona Sarajevo 14.05.2018
Služba protokola Plaćanje smještaja za počasnog građanina Kantona Sarajevo 14.05.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi I" za lokalitet 1 i 2 12.05.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovor o pripremi i štampanju knjige "GIS u prostornom planiranju" (Projekat GEOWEB 1) 12.05.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi uredskog materijala 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade - Ugovaranje 11.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge za LOT 6-validacija opreme - dispenzora 11.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga za LOT 5-VALIDACIJA OPREME-LAMINARNE KOMORE 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada promotivnog materijala i naljepnica - Projekat: Fond za zaštitu okoliša FBiHa 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu nosača/stalaka za odlaganje skija - Ugovaranje 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada naljepnica za kante - Projekat-Ministarstvo prostornog uređenja KS 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona---- 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu kanti za otpatke - Ugovaranje 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fotografske usluge 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje opreme - interneta - Ugovaranje 11.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom 11.05.2018
Fond Memorijala Sanacija TK mreže na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka košarica za sitni otpad 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge stalnog internet pristupa 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER - Ugovor 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prese za baliranje-- 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2018. godinu -Ugovaranje 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ljetne gume za službeno vozilo Škoda Octavia 2018 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge periodičnog pregleda PP aparata 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat - Ugovor 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada-- 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Stolnih telefona Panasonic KX-TS500HGB 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka viljuškara-- 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za javni konkurs za zapošljavanje 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka majica sa tiskom 15 kom 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za javni konkurs 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje građevinskih radova 1 11.05.2018