Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka majica sa tiskom 15 kom 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za javni konkurs 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje građevinskih radova 1 11.05.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka tv aparata 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 1 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden – 4 komada - Ugovor 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prvi godišnji periodični pregled 2018 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 1 11.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka motorne kosilice 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prvi godišnji periodični pregled 2018 11.05.2018
Fond Memorijala Sanacija hair česmi, fontana, kapija i drugih sadržaja na mezarjima šehida i spomen obilježjima 11.05.2018
Fond Memorijala Izgradnja hair česme u Lasici, općina Ilidža 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – zastave BiH 11.05.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: Pružanje usluge prijevoza učenika 11.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka mašine za pranje veša - PC 40 11.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje mašina za održavanje kruga KCUS-a 11.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka koševa za smeće za razv.otpada i torbe za razv.otpada-- 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije---- 10.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka USB stikova 10.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga fizičke zaštite objekta 5 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osig.mot.vozila AO i kasko osiguranje mot.vozila 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kombinirke sa hidrauličnim čekićom-- 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rotacione drobilice-- 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-- 10.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 4 10.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Učešće u studijskoj posjeti 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina - Ugovor 10.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje - Ugovor 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 10.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja računarskih mreža 10.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade eleborata za zaštitut od požara i zaštite na radu 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju - Ugovor 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 dodatak 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 10.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila vozača i putnika 10.05.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 10.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o nabavci u Službenom listu BiH za nabavku kancelarijskog materijala - ponovljeni postupak - 2018 09.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o poništenju postupka JN kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini 09.05.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Organizacija strucne ekskurzije 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Namještaj - stolice 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. god 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. godinu 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu 09.05.2018
Fond Memorijala Sanacija prostorija i drugih sadržaja unutar objekta u nadležnosti Fonda memorijala 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba nabavka vozila 09.05.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini - produženju trajanja korisničkih licenci 09.05.2018