617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka projekcionog platna 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge vađenja krvi na brucelozu i tuberkulozu kod volova 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ostale veterinarske usluge 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka tri muzičke mikro linije 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kupovina dva projektora 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Tabla piši briši 02.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-04-18 - BANKARSKE USLUGE ZA POTREBE ZAVODA 02.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo VP DS 10-03/18 - NABAVKA ROBA - MOBITEL 02.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadogradnja protuprovalnog sistema 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4 za realizaciju projekata 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Rezervni dijelovi za Timberjack 240B i 240C za realizaciju projekata 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 534/18-DS 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 533/18-DS 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 532/18-DS 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge održavanja uređaja fotokopirnih 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinsko sredstvo531/18-DS 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva 530/18-DS 02.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 529/18-DS 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Štampane usluge 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Kombinovana stolarska mašina 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Izvođenje radova na vodosnadbjevanju malinjaka 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Elaborat identificiranja i praćenja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području kojim gospodari KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 02.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za re-take ispite 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Izrada i servisiranje plata gibnja 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka namještaja školskog 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. HTZ oprema za sjekače 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge uvođenja sistema navodnjavanja za malinjak 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Građevinski materijal za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Utovar i transport nasipnog materijala za realizaciju projekta 02.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge osiguranja za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokaliteta Babin potok 02.10.2018
Ministarstvo finansija usluge u restoranima 02.10.2018
Ministarstvo finansija kupovina poslastica 02.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga kontrole emisije štetnih gasova 02.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije 02.10.2018
Ministarstvo finansija nabavka poslastica 02.10.2018
Služba protokola Nabavka notesa A5 teget plavih (60kom) brendiranih sa ks.gov.ba 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka monitora 01.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka racunara 01.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka uređaja za mjerenje vibracije 01.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laboratorijske opreme 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Boje i lakovi 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 517/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-516/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 515/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 514/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 513/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-512/18-DS 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 511/18-DS 01.10.2018