617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge 2 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sredstva za odmašćivanje i podmašćivanje 18 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašine za narezivanje navoja 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinške usluge RKH 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti za tombolu 18 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kanti-pepeljara 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hortikulturno uređenje kruga 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Električni materijal za industrijski usisivač 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 2 29.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za CBR za 2018 29.11.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali, pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, montaža i puštanje u rad ventilatora za digestor za potrebe Kliničke apoteke 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis rampi tip CAME i ugradnja na novu lokaciju sa programiranjem i puštanjem u rad 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade i montaže specifičnih stolarskih elemenata 29.11.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci roba: proširenje i poboljšanje postojećeg videonadzornog sistema u školi sa ugradnjom dodatnih kamera i prateće opreme 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge periodičnih pregleda liftova u KCUS-a 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za provođenje projekata NIHR Global Health Group i IMPULSE za potrebe Psihijatrijske klinike- Lotovi 4,6 i 7 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za provođenje projekata NIHR Global Health Group i IMPULSE za potrebe Psihijatrijske klinike - Lot-ovi 1, 2, 3 i 5 29.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa skladišta (RTV, B.M. Selimovića br. 12) 29.11.2018
Fond KS za izgradnju stanova Popravak internetske i telekomunikacijske mreže Fond 2018 29.11.2018
Fond KS za izgradnju stanova Popravak službenog vozila Fond 2018 29.11.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti protivprovalni alarmni sistem 28.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku roba:"Programski paket za vođenje stalnih sredstava" 28.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za nabvku usluge:"dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije" 28.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Laptopa" 28.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga revizije projektne dokumentacije priključnog vrelovoda za objekat "Dijamant" 28.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Uređaji za zavar. PE cijevi i fitinga 2018 28.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja repariranih tahografa na vozila 28.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka punjača za ind.usisivač marke GLUTON 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Transportne i pomoćne usluge prevoza za JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga štampe za JU NPS 28.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis klima uređaja- 28.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme- 28.11.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna kontrola HACCP sistema 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke klima uređaja u sali JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonera za NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja obuće za potrebe predstava u JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe kostima u JU NPS 28.11.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo ugradnja parnog ovlaživača i sistema hlađenja i grijanja u depo prostoru Historijskog arhiva Sarajevo,Ferhadija 13 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge kopiranja za JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog i bravarskog materijala za JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka daske i stiropola za JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa za potrebe scenografije u JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka hrane i pića za JU NPS 28.11.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo radovi na fasadi upravne zgrade Historijskog arhiva Sarajevo, Alipašina 19 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pleksiglasa i folije za izradu scenografije za JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za premijeru u JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za premijeru u JU NPS 28.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka daske i stiropra za potrebe JU NPS 28.11.2018