617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka usluga servisiranja sterilizatora u ambulanti KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 28.11.2018
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja softvera JAPET-VIKING za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 28.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih podesta, gazišta i stepenica sa ugradnjom pored kapela na groblju Bare 28.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji infrastrukture kojom upravlja i gazduje KJKP "Pokop" d.o.o. - rekonstrukcija saobraćajnice na groblju Bare i Tip 2 (dio saobraćajnice) dionice 67,71,72,73,75 i 82 i radovi na sanaciji uzdignu 28.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge prevoza 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- logističkih i transportnih usluga 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- stručno usavršavanje i edukacija 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-posluživanje hrane 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge prevoza putnika 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga stručnog usavršavanja zaposlenika 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putničkog zdravstvenog osiguranja 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-posluživanje hrane i pića 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografija 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-štampanje banera 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javnanabavka usuga putem direktnog sporazuma-najam prostora 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografski materijal 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-materijali za scenu 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-osiguranje imovine 27.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-najam tehničke opreme 27.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Periodični pregled vatrogasnih aparata i mreže 27.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za printer 27.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzora objekta škole 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 3 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje brošure A4 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke 2 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka matične knjige za drugi ciklus studija 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Polnilka 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Genijus desktop set i Emos produžni kabal 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Acetilen flam fol 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala A4 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Oktobar 27.11.2018
JU Gerontološki centar Nabavka usluga ljekarskih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Oktobar 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1212 Kontakti za tramvajska vozila 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Oktobar 27.11.2018