Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Maj - 3 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Maj - 2 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Maj - 3 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - Maj 27.06.2018
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Juni 27.06.2018