617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 LOT 4.- Kafa, čajevi i srodni napitci 08.10.2018
KJP ZOI 84 LOT 3.- Alkoholna pića i srodni artikli 08.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge servisa i održavanja agregata 08.10.2018
KJP ZOI 84 LOT 2.- Hrana, namirnice i srodni artikli 08.10.2018
KJP ZOI 84 LOT 1.- Gazirani, negazirani sokovi i slicni napitci 08.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge obrade i opravke lamela i feroda 08.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge transporta niskonosećom prikolicom 08.10.2018
KJP ZOI 84 Preventivnog i reaktivnog održavanje četverosjedne i šestosjedne žičare. 08.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Dijagnostička pretraga krvi na infektivnu anemiju kopitara 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolace 08.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge ljekarskog i sanitarnog pregleda zaposlenika 08.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge ljekarskog pregleda zaposlenika i pregleda zaposlenika kod kojih je došlo do promjene radnog mjesta 08.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada 3044 08.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka pumpi za grijanje 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka i montaža profesionalne mnašine za pranje veša za potrebe vešeraja KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovor 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 558/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 557/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 556/18-DS 08.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štampanje knjige SH,OM 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 555/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 554/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 474/18553/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 552/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 551/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 550/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 549/18-DS 08.10.2018
JU Šumarski fakultet usluge organizovanja proslava 2018 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 548/18-DS 08.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 547/18-DS 08.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo ručak za Dan učitelja 08.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge organiizovanja događaja 2018 08.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluge osiguranja imovine i radnika Bolnice 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka hljeba i ostalih pekarskih proizvoda 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka raznih prehrambenih proizvoda 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka kuhinjskog sitnog inventara na osnovu Okvirnog sporazuma dana 19.10.2017. godine 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog inventara na osnovu Okvirnog sporazuma dana 29.12.2017. godine 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog inventara na osnovu Okvirnog sporazuma dana 19.10.2017. godine 08.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka EKG aparata za potrebe Bolnice 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog inventara na osnovu Okvirnog sporazuma dana 29.09.2017. godine 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog inventara na osnovu Okvirnog sporazuma dana 31.08.2017. godine 08.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka i postavljanje prozora 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka pomoćnih transportnih usluga i usluga podrške 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Osiguranje imovine fakulteta za saobraćaj i komunikacije za 2018. godinu 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka stručne literature-knjiga 06.10.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka radne odjeće i opreme 06.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema tehnicke zastite za videon. i protup 05.10.2018
KJP ZOI 84 Radovi na ispitivanju i saniranju ravnog krova nadstrešice na istoku Zetre. 05.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Toneri i ketridži dod 05.10.2018