Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka goriva za potrebe Centra za slijepu i slabovidnu djecu 29.05.2017
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje električnih instalacija jake struje u objektu Zetra '' a za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 29.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka sredstava i pribora za čišćenja i održavanja higijene 29.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge novinskih servisa 29.05.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovnih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme 29.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Mobilni telefoni 29.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Dijelovi brave i ključevi 29.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Protuprovalni alarmni sistem za automobil 29.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Fizička zapreka na parking mjestu 29.05.2017
JU Arhitektonski fakultet Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 28.05.2017
JU Arhitektonski fakultet Nabavka napitaka za potrebe kluba nastavnika” 28.05.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci audio - vizuelne opreme 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Sanitrani proizvodi 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Električne potrepštine i pribor 26.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" materijal za održavanje opreme i objekta 26.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka kac.i kompj.materijala 26.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka mat. za čišćenje 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na vodovodnoj instalaciji 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 I 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja motornih vozila 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge tehničkog pregleda vozila 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja 26.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 I 26.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Vatro dojava 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Održavanje i servisiranje lifta 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije tokom godine 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Održavanje i servisiranje kotla i dimnjaka na tokom godine 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika prvog,drugog i trećeg razreda na izlet 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka knjiga i udžbenika 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika četvrtog razreda u Srebrenicu 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Avio karte za učenice učesnice na takmičenju u Istanbulu i profesoricu pratioca 25.05.2017
KJP ZOI 84 2-Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika učesnika projekta u Tuzlu i Gradačac 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge digitalnog marketinga 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka električnog šporeta za potrebe školske kuhinje 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje matematičkog časopisa "Limes" 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika nagrađenog odjeljenja Gimnazije u Zagreb 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za potrebe realizacije Cambridge ispita iz predmeta Biologija 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge fizičkog obezbjeđenja tokom održavanja memorijalnog turnira za prof. Nikšić Mersuda 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka toner HP CE/CF 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Hotelski smještaj učenika Gimnazije tokom boravka na Vlašiću 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija i instrumenata za Cambridge ispite za predmet Hemija 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka predmeta u svrhu izrade promotivnog materijala 25.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika u Zagreb 25.05.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja 25.05.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Kancelarijski materijali za potrebe škole 25.05.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Materijal za čišćenje za potrebe škole 25.05.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Odjeljenske i matične knjige i izdaci za obrazovna pomagala za potrebe škole 25.05.2017