Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Hrasnica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Dodjela ugovora2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Dodjela ugovora - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijaprojektora 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku endoskopske kamere 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 7 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterija za mjerila toplotne energije 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Uprava - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 7 06.12.2017