Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 09.02.2017. 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 22.05.2017
Fond Memorijala Izgradnja kamenih staza na mezarjima šehida i poginulih boraca 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija ugovaranje nabavka usluga održavanja web stranice Sarajevske filharmonija 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe_Hemikalije 22.05.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za pružanje uslga za održavanje PACS sistema 22.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja stručnog saradnika u oblasti radnih odnosa 22.05.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge poslovnih banaka-LOT 1Usluge za depozitni i glavni transakcijski račun 22.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje građevinskih radova u bolničkim objektima - LOT 3 - UGOVOR 22.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje građevinskih radova u bolničkim objektima - LOT 1 - UGOVOR 22.05.2017
Fond Memorijala Sanacija i popravke objekata na Spomeničkom Kompleksu Tunel D-B 22.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci - 18 komada - Ugovor 22.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka SpO2 senzora za pcient monitore proizvođača Philips - 7 komada - Ugovor 22.05.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Gume 22.05.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2017. 22.05.2017
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka specifičnih proizvoda za čišćenje i održavanje higijene za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS 20.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Trokanalni EKG kabl za pacijent monitore proizvođača Philips – 13 komada - Ugovor 19.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnji servis acedobaznog analizatora Cobas B221 proizvođača Roche Diagnostics - Ugovor 19.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Avionske karte za službeni put u Sloveniju za 2 radnika - Ugovor 19.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Manžetne i spojno crijevo za pacijent monitore proizvođača Philips po 13 komada - Ugovor 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća roba 4 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća roba3 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća usluge1 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća roba2 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Roba 1 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Roba 19.05.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge 19.05.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za nabavku tonera i ketridža 19.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja 19.05.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka materijala I kvartal 2017 19.05.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Stampani materijal - Ugovor 18.05.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA IKEBANA 18.05.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA 18.05.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku HTZ opreme-sluzba obezbeđenja 18.05.2017
Fond Memorijala Nabavka dijela službenih uniformi-jakne radne, svečani sakoi i svečane pantalone 18.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji ljekarske sobe - Ugovor 17.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge organizacije i posluge hladno-toplog buffeta za 100 osoba povodom Dana Bolnice - ugovor 17.05.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka usluga obuke i provjere znanja radnika Zavoda u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 17.05.2017
JU Porodično savjetovalište PROGRAMIRANJE SOFTVERSKOG REŠENJA ZA WEB STRANICU 17.05.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za reviziju finansijskih izvještaja za Zavoda 2016. godinu 17.05.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli Ugovora za nabavku usluga fizicke i tehnicke zastite objekta Veterinarskog instituta 17.05.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke - laboratorijske usluge analize na organohlorne pesticide na GC-ECD instrumentu 17.05.2017
Fond Memorijala Ispravljanje šehidskih nišana na mezarjima u KS kojima ne upravlja KJKP "Pokop" 17.05.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke - sanacije izvedenih radova objekta veterinarskih laboratorija na Stupu 17.05.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge Web dizajna stranice cersig.edu.ba 17.05.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge registracije VW kombi vozila 17.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka softvera i novih modula 17.05.2017