Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada parking naljepnica 50 kom 07.12.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja pozivnica 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Službe za opće poslove 3 kom 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zelenog hirurškog platna 1.200m 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC box kutija prema potrebama Klinike za ortopediju i traumatologiju 07.12.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine slavine 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za PHD uzorke 07.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka eksterni hard disk 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpa za pod i truleks krpa 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Rigid sucker 7,0mm 35570066 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Perfusion Tubing Systems, CP86057 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Neonatalne blaznice od hidrogela, 318-01-04, Sonde temperaturne, AR-91055309 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala BIOGRAM 4 KOMPLET 5x250ml, Gram Dekolorizator Otopina 2, 500ml 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijalaAFP Reagens, 100 tests, 1925551, AFP Calibrator 3 nivoa kalibracije, 1515154, CA 125 II Reagent 100 tests, 6800038, CA 125 II Calibrator 3 nivoa kalibracije, 6800034, Cortizol Reagent 100 tests, 1074053, Cortizol Calibrato 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Prolactin Reagent 100 tests, 1849793, Prolactin Calibrator 3 nivoa kalibracije, 1113596, Total Beta HCG II Reagent 100 tests, 6802220, Total Beta HCG Calibrator, 6802221, Valproic Acid 300 tests, 6801710, Čašice za mikrou 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Calibrator kit 12 (Valproic Acid), 6801697, Signalni reagens za 2x210 testova (ECI Q Signal Reagent), 1072693, Tekućina za ispiranje 2x5L (ECI Q Wash Buffer), 8389793 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala TP-Total protein 480 tests, DF 73 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Rapid positive product controla 50 test, PC 200, Lysate rapid test vial 0,2ml 50 test, R135001, Apirogene epruvete 13x100mm 50kom, T 300 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Airway br.2, 200105, Airway br.3, 200106, Airway br.4, 200107, Airway br.5, 200108 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Tkivni klip marker, 766914100SST 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Bordetella pertussis IgG/IgA ELISA a 96 test, VT-EC115.00_EX 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Liquichek Diabetes Control Level 1 6x1ml, 171, Liquichek Diabetes Control Level 2 6x1ml, 172 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Set za određivanje hlorida u znoju, SS 032 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala ICT Serum Calibrator 100ml, 1E46-03, ICT Reference Solution 2x2L, 1E49-20, ICT Cleaning Fluid 10x12ml, 1E50-20, Lactate Dehydrogenase Reagent 1300 tests, 2P56-21 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Calcium Reagent 11440 tests, 3L79-31, CRP Calibrator 0,5-32,0 mg/dl 7x2ml, 6K26-10, CC Creatine Cinase Reagent 1250 tests, 7D63-21 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Creatinine Reagent 7500 tests, 3L81-32, CK-MB Reagent 500 tests, 6K25-30, Alanine Aminotransferase 3621 tests, 7D56-21 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Acid Wash Solution 2x500ml, 6K01-20, CRP Vario Reagent 2192 tests, 6K26-41Aspartate Aminotransferase 3621 tests, 7D81-21 07.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Technopath Multichem S Plus Level 2 12x5ml, 5P78-11, Total Bilirubin 10x275 tests, 6L45-21, ICT Module (Na,K,CL) 1 Cart 60000 tests, 9D28-03, Alkaline Wash Solution 2x500ml, 9D31-20 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 5 Kanile - Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Kuponi - August2 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Kuponi - August1 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Flasteri - Svileni - Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - 8 07.12.2017