Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Hašim Spahić" Izdaci za obrasce i papir za potrebe škole 25.05.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Kompjuterski materijal za potrebe škole 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o izboru za osiguranje radnika 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo odluka o izboru za sredstva za čišćenje 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka oizboru za dezinfekciju i deratizaciju 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o izboru za kancelarijski materijal 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o izboru dobavljača za materijal za održavanje 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o ozboru dobavljača za izradu Plana zaštite od požara sa planom evakuacije u objektima Centra 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o izboru dobavljača za sukcesivnu isporuku hrane 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo odluka o izboru dobavljača za nabvaku čitača kartica o evidenciji radnog vremena 24.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko materijalnog softvera - UGOVOR 24.05.2017
Fond Memorijala Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu 24.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmtrnice 24.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2017 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2017 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - izrada pločica sa nosačima i štampa imena na vrata na kancelarijama KTKS 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - izrada ključeva za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - materijal za krečenje kancelarija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga prevoza autobusom orkestra JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola obavezno osiguranje radnika 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga cateringa za potrebe koktela za publiku u pauzi Novogodišnjeg koncerta JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka VGA kabla 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe kuhinje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Genetička karakterizacija deset mikrosatelitskih markera za šumsku borovnicu 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica i sl.) za potrebe koncerata JU sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vrećica za usisivač 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - materijal koji se nabavlja putem blagajne 23.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga štampanja plakata B1 za potrebe JU Sarajevska filharmonija 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka printera sa tonerom 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga UDK klasifikacija 1 i 2 dio 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine Sarajevo Sjever-Lašva-Sarajevo Sjever 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine Prnjavor 23.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine Sarajevo-Zenica Jug; Lašva - Sarajevo Sjever 23.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet prevoz studenata Sarajevo-Čitluk-Sarajevo 23.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje, ispitivanje i certificiranje protivpožarne opreme - LOT 2, LOT 3 i LOT4 - OKVIRNI SPORAZUM 22.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje, ispitivanje i certificiranje protivpožarne opreme - LOT 1 - OKVIRNI SPORAZUM 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 4 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 20.04.2017. 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 3 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga opravke kopir aparata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 30.31.03.2017. 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija 22.05.2017