Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvijeća za potrebe Suda. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog usavršavanja (seminar). 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava toaletnog papira i ubrusa. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije interne. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije (interne). 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava oglasa (zapošljavanje). 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja domene za potrebe Općinskog suda u Sarajevu. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava printera. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga stručnog usavršavanja. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvijeća za potrebe Općinskog suda u Sarajevu (aranžman). 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava auto guma. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglasa. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja domene. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga sevisa vozila za potrebe Općinskog suda u Sarajevu. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga AFIP-a. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara za Općinski sud u Sarajevu. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvijeća za potrebe Općinskog suda u Sarajevu. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvijeća. 14.07.2017
JU Porodično savjetovalište SERVISNA USLUGA ZA POPRAVAK RAČUNARA 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa službenog vozila. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usliga servisa vozila. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stakla. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja telefonske centrale. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa za potrebe Općinskog suda. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature za potrebe Općinskog suda. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke telefona. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja dizala. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja vozila. 14.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - čaše za potrebe kuhinje 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja službenog vozila. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektromaterijala. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga prijevoza. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke telefonske centrale. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava časopisa za potrebe Općinskog suda u Sarajevu. 14.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja zajedničkih dijelova zgrade. 14.07.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka radnih stolica i radnih stolova 13.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Rezervni dijelovi za zamjensku pumpu P.S. Bačevo - R. Mojmilo ViK br. 283 '' 13.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Fluorescentne svjetiljke i pribor prema specifikaciji '' 13.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Opravka vzila Mercedes '' 13.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja kasetnih filtera 13.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje elektroinstalacija 13.07.2017