Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Novo Sarajevo '' 24.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge periodičnog pregleda i ispitivanja instalacija, mašina, alata i drugih uređaja na mehanizovani pogon 24.07.2017
Fond KS za izgradnju stanova Rezanje otvora u betonskim zidovima 24.07.2017
Fond KS za izgradnju stanova Toneri za laserske štampaèe I 24.07.2017
Fond KS za izgradnju stanova Fotografski aparat 24.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka autoguma 045 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 044 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga autoservisa 043 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga autoservisa 042 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kopir aparata 039 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 038 21.07.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 037 21.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Građevinski materijal '' 21.07.2017
JU Srednja zubotehnička škola Usluga osiguranja radnika i učenika škole 21.07.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera za potrebe Centra 21.07.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Osiguranje imovine Centra 21.07.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sistematski pregled radnika Centra 21.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Glavni razvodni NN ormari za pumpu i zatvarač za bunare 6A, 7A i BSK7 sa isporukom '' 20.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Uvezivanje novih bunara u postojeći telemetrijski sistem Vodovoda '' 20.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za održavanje ispravnosti vode u bazenu 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka špediterskih usluga, usluga carinjenja 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pečata na drvetu 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnih sredstava za higijenu 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vreća za smeće, tregerica 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka toalet papira, ubrusa, salveta 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga međunarodnog transporta pošiljki 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baby flašica sa cuclom 20.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Tonera za printer 20.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje i održavanje telefonskih centrala 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 6 - ženska klompa 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 5 - radna odjeća 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 3 - radne hlače i mantili 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 2 - košulje 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci radne odjeće LOT 1 - muška odijela 20.07.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji ENC-IST-SJJ/RT 19.07.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala, registar uz matičnu knjigu A4 19.07.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge osiguranja zaposlenih 19.07.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kamere logitech B525H 19.07.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge na području sigurnosti 19.07.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge popravke lasera 19.07.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka goriva za motorna vozila 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Dnevnih novina Oslobođenje 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Medicinskog materijala 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Boje za krečenje 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe industrijskog ventilatora 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Vrećica za usisivač 19.07.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Računovodstvene usluge 19.07.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Papira 190g 19.07.2017