617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 617
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka brojač čestica, mjerač prašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 12.11.2018 4633,20 14.11.2018 4633,20 4633,20 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka bežična vremenska (meteorološka stanica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 13.11.2018 1857,25 14.11.2018 1857,25 1857,25 CONRAD Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka kotla i ostale opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 09.10.2018 6932,25 29.10.2018 6932,25 6932,25 BSMART d.o.o. Sarajevo 4202427790009
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacioni radovi na istalaciji dijela grijanja istočne zgrade MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2017 07.07.2017 14978,21 28.09.2017 14978,21 14978,21 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka školski namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 01.11.2017 3564,29 03.11.2017 3564,29 3564,29 INGRAT d.o.o Gračanica 4209355020003
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laboratorijske opreme-Brza mobilna video digitalna kamera sa opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2017 17.03.2017 15408,90 10.04.2017 15408,90 15408,90 Audio Video Consulting d.o.o Sarajevo 4200025900000
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacioni građevinski i molerskofarbarski radovi u istočnoj zgradi MFS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 22.05.2018 17433,00 22.06.2018 17433,00 17433,00 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vertilacionog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 26.10.2018 2627,82 22.11.2018 2627,82 2627,82 Bosklim d.o.o Sarajevo 4200134600008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka osiguranje studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 20.09.2018 5710,00 28.09.2018 5710,00 5710,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930184
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka edukacija nastavnog osoblja AV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 31.10.2018 3037,00 15.11.2018 3037,40 3037,40 LINKgroup doo Sarajevo 4201677260009
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sofwera 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 24.10.2018 4490,93 01.11.2018 4490,93 4490,93 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sanacija instalacije grijanja u labaratoriji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.11.2018 1525,68 28.09.2018 1525,68 1525,68 S.O. VIK Žepče 4319934580002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka građevinski radovi na fakultetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 02.10.2018 2367,69 03.10.2018 2367,69 2367,69 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Profesiona automatska meterološka stanica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 02.07.2018 11646,18 23.07.2018 11646,18 11646,18 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sanitarni pregled 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 24.09.2018 1130,00 29.10.2018 1130,00 1130,00 Zavod za zdrastvenu zaštitu radnika u saobraćaju - Sarajevo 4200187710000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sistematski pregled 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 13.09.2018 3330,00 24.09.2018 3330,00 3330,00 JU Zavod za zdrastvenu zaštitu zaposlenika MUP -a Kantona Sarajevo 4200084310003
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka modeli posuda pod pritiskom sa pumpom i stolom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 07.02.2018 1251,90 20.02.2018 1251,90 1251,90 tto doo Sarajevo 4200223450001
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka radna stanica EM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 03.10.2018 3457,35 09.10.2018 3457,35 3457,35 Bosnien Business Systems (BBS) d.o.o Sarajevo 4200298380009
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka data lagger sa 8 kanala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 11.05.2018 2334,15 02.07.2018 2334,15 2334,15 EXCELLENT d.o.o. Sarajevo 4236089100001
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka oprema za dijagnostiku vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 07.06.2018 3510,02 14.06.2018 3510,02 3510,02 Wurth BH d.o.o. Sarajevo 42005440900007
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štanpanje knjige Statika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 19.10.2017 2000,70 23.10.2017 2000,70 2000,70 FERAL PRESS d.o.o Tešanj 4218785700007
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i isporuka mehatroničkih setova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 21.03.2018 19416,15 03.05.2018 19416,15 19416,15 Microwee d.o.o. Sarajevo 4202147320007
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka prenosnih računara laptopa 5+2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 05.03.2018 14402,70 04.05.2018 14402,70 14402,70 ELUR d.o.o. Kiseljak 4236010950005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema invertni metalurški mikroskop Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 05.12.2017 14391,00 29.01.2018 14391,00 14391,00 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge štampanja biblioteka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 03.07.2018 2835,00 13.04.2018 2835,00 2835,00 MUSTAFIĆ-M doo Sarajevo 4200398250005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka mjerača tvrdoće Plan nabavki direktni sporazum 26.02.2018 23.05.2018 4815,03 30.05.2018 4815,03 4815,03 PCE GRUPA doo Sarajevo - 4201192410002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima uređaja 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 01.06.2018 1530,00 06.06.2018 1530,00 1530,00 O.D.Imamović Ilidža 4302278160000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka kombinovana baterijska mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 10.05.2018 6100,00 05.06.2018 6100,00 6100,00 MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo-Ilidža 4200068110002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 04.06.2018 2201,94 05.06.2018 2201,94 2201,94 PCE GRUPA doo Sarajevo - 4201192410002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka ugradnja mehanizma za daljinsko otvaranje kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 04.05.2018 2512,00 23.05.2018 2512,00 2512,00 FASTNET d.o.o. automatika i trgovina Gradačac 4210233880000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.opreme MA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 26.04.2018 5438,63 15.05.2018 5438,63 5438,63 AGS 71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima uređaja 5 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 07.05.2018 2550,00 22.05.2018 2550,00 2550,00 O.D.Imamović Ilidža 4302278160000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka solarni terminalni kolektor Plan nabavki direktni sporazum 26.02.2018 11.05.2018 1500,53 11.05.2018 1500,53 1500,53 E.S.C. Breza 4218472080008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka police za knjigu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 20.04.2018 1743,30 20.04.2018 1743,30 1743,30 Kabas d.o.o. Sarajevo 4200382330009
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.mikroskop sa kamerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 27.02.2018 2689,53 05.03.2018 2689,53 2689,53 Lab Unica d.o.o Iliža 4201782720007
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka protivpožarna dvokrilna puna vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 18.12.2017 2574,00 21.12.2017 2574,00 2574,00 ZALMO d.o.o Mostar 4227177400008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka elektromaterijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 19.03.2018 4262,96 04.04.2018 4262,96 4262,96 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Čišćenje od čadži velikog amfiteatra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 04.04.2018 7018,83 17.05.2018 7018,83 7018,83 ALLCLEN d.o.o Sarajevo 4201517570001
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija hidrantske mreže i hidratskih ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 11.06.2018 1509,30 19.06.2018 1509,30 1509,30 VATROTEH-INŽINJERING d.o.o. Vogošća 4201733350008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sinhrona dinamička radna memorija i računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 30.01.2018 1316,25 07.03.2018 1316,25 1316,25 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka radni sto,kaseta,fotelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.02.2018 2166,84 27.02.2018 2166,84 2166,84 Konjuh dd u stečaju Živinice 4209045770002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka stolna kružna pila sa usisivačem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 27.02.2018 1574,01 05.03.2018 1574,01 1574,01 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štampanje knjge Prenos toplote i mase -zbirka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 29.01.2018 1800,00 06.03.2018 1800,00 1800,00 Štamparija Fojnica 4236045660000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema -Uređaj za abrezivno rezanje uzoraka sa repromaterijalom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 11.12.2017 16614,00 09.01.2018 16614,00 16614,00 MANECO d.o.o. Kakanj 4218426990008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema-računari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 12.12.2017 14882,40 24.01.2018 14882,40 14882,40 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka ugradnja drvenih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 09.07.2018 1462,50 24.07.2018 1462,50 1462,50 3A Design d.o.o. Sarajevo 4202074340004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka pumpi za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 22.11.2016 4750,20 27.04.2017 4750,20 4750,20 Electra d.o.o. Sarajevo 4200964200002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štampanje knjige SH,OM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 08.12.2017 2500,00 11.12.2017 2500,00 2500,00 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo 4201126620004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računara KM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 24.10.2017 1654,26 13.11.2017 1654,26 1654,26 TERABAJT d.o.o Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laptopa sala 408 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 31.10.2017 1738,27 14.11.2017 1738,27 1738,27 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
Ukupno po stranici 261176,15 261176,55 261176,55