Pretraga

Ukupno 47363
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge ( programski paket za biblioteku ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 280,80 FACIT D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge ( programski paket za biblioteku ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 280,80 FACIT D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena filtera na klima komori malih amfiteateara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.10.2020 111,15 19.10.2020 111,15 111,15 4ING d.o.o. Sarajevo 4201860620006
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električnaa energija septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 3,95 3,38 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ID 4200225150005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola gas septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 23,40 23,40 KJKP SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO ID 4200158020002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Gas august 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.09.2020 23,40 23,40
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Slanje pošte septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 951,56 951,56 JP BH POŠTA D.O.O.SARAJEVO ID 4200682210005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge interneta septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 59,90 59,90 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO- DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Centralno grijanje septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 2394,23 2394,23 KJKP TOPLANE SARAJEVO D.O.O. ID 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Kvalifikacija težine bolestii Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 100,00 100,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO ID 420084310003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Kvalifikacijaa težine bolesti Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 100,00 100,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVI ID 420084310003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona AMV 658 SD 230V, 2-6 s/min, 50 mm 2000N-1 komad u Podstanici p23OII-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 2415,45 2415,45
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 610,54 610,54 PODRUŽNICA ELEKTODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona AMV 658 SD 230V, 2-6 s/min, 50 mm 2000N-1 komad u Podstanici p23OII Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 2415,45
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija za septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 353,81 353,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Barij sulfat susp. 1g/ml, 2lit-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 1784,00 1784,00 Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo ID 4200000660004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Barij sulfat susp. 1g/ml, 2lit Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1784,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Mrežice za obruč Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 32,00 32,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola PVC šta za tjelesni odgoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 72,00 72,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Čunjevi za tjelesni odgoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 120,00 120,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Mrežica sa držačima za stoni tenis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 150,01 150,01 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pištaljka za tjelesni odgoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 20,00 20,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Loptice za stoni tenis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 100,00 100,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Reket za stoni tenis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 240,00 240,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja-split sistema-1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 1072,65 1072,65 AS-GAS d.o.o. Sarajevo, ID 4300899870008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Lopte za rukomet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 100,00 100,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Lopte za košarku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 320,00 320,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVI ID 4200159930002
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka nabavka materijala za farbanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2020 332,00 332,00 TR"SENSU"
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Lopte i semafor za odbojku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 280,00 280,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVI ID 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nogometne lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 480,00 480,00 EURO-BICCO DOO SARAJEVO ID 4200159930002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja-split sistema-1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1072,65
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Hidroizolacijska masa i traka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 129,60 129,60 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pijesak za keramičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 55,00 55,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka održavanje i popravka računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 112,32 112,32 "Disti"doo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Kamen fasadni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 250,01 250,01 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Ljepilo za pločice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 191,80 191,80 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Fug masa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 37,40 37,40 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nabavka keramičkih pločica raznih i križića za keremičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 326,61 326,61 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Četke i valjci za molere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 34,20 34,20
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sredstva za ispune za molere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 149,00 149,00 Sensu str ID 4300398070001
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 193,05 193,05 "EA SERVIS"doo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Nadogradnja optičke infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 7014,51 7014,51 Pronet d.o.o., ul: Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Folije, trake i korunda za obuku molera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 116,60 116,60 Sensu str ID 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Razređivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 19,00 19,00 Sensu str ID 4300398070001
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka o pokretanju pretplata na časopis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 250,01 250,01 "REFAM CREATIVE SOLUTION" DOO
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Emajl Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 65,01 Sensu str ID 4300398070001
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka usluge popravki i održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 335,79 335,79 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka-nastavna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 288,98 288,98 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka-webinar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 80,00 80,00 "Privredna štampa" d.o.o.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar objava konkura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE SERVISI
Ukupno po stranici 5383,25 23133,29 22506,11