Pretraga

Ukupno 47363
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Tableti za interaktivnu tablu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 287,09 287,09 IMTEC D.O.O. SARAJEVO ID 4200918780045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pročepljenje kanalaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 169,03 169,03 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Obuka zaposlenih iz ZOP -a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 252,72 252,72 PROTECT-ING D.O.O. SARAJEVO ID 42025418880003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Baterije za beskontaktni toplomjer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 24,00 24,00 Komel d.o.o. Sarajevo ID 4200491890022
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sokovii za sastanak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 17,85 17,85 BINGO SUPERMARKET ALTA ID 4209253454360
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 74,51 74,51 FEB D.D. SARAJEVO ID 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Ruter 2 kom. AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 10.09.2020 289,80 20.10.2020 289,80 289,80 Media Market d.o.o. Sarajevo 4201425960024
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Obavezan sistematski mpregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 2087,00 2087,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ID 4200174570004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nabavka dezinfijenasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 175,50 175,50 AM SUPPORT ID 4202276210005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prva pomoć alkohol medicinski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 32,70 32,70 JU APOTEKA MARIJIN DVOR ID 4200280090038
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prva pomoć vata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 7,20 7,20 JU APOTEKA MARIJIN DVOR ID 4200280090038
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prva pomoć zavoji razni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 21,25 21,25 JU APOTEKA MARIJIN DVOR ID 4200280090038
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nabavka za prvu pomoć flasteri i hanzaplasti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 69,70 69,70 JU APOTEKA MARIJIN DVOR ID 4200280090038
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nabavka za prvu pomoć baneocin Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 44,10 44,10 JU APOTEKA MARIJIN DVOR ID 4200280090038
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Fiksna telefonija septembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 251,44 251,44 DD BH TELECOM SARAJEVO-DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.09.2020 999,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.06.2020 999,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Tonerii za zborniicu i kancelariije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 280,03 280,03 "Ecoton" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Razni potrošni materijal za nastvanike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 527,79 527,79 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Razni potrošni materijal za održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2019 610,15 610,15 "Peny-plus" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Riječnik engleskog jezika za školsku biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 79,00 79,00 "Naklada Began" doo Srebrenik
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge štampe ( štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izrada fotografija i uokvirivanje školskog panoa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 205,00 205,00 OR "Vivess" Vogošća
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge_1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2020 49000,00 EUROPA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.06.2020 49000,00
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-27. 10. 2020. GODINE Plan nabavki 27.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zaštitne maske troslojne crne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 125,19 125,19 R&S D.O.O. SARAJEVO, Vogošća, 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u javnoj nabavci usluge - Usluge razvoja softvera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2020 10000,00
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za dekoraciju prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 55,00 55,00 TR "CVJEĆARA EMA" Sarajevo 4302398060009
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 399,75 399,75 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2020 11700,00 SVJETLOST – BH PRINT d.o.o. Sarajevo, 4202043620009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge vršenja servisa i održavanja teretnih vozila lot 1 IVECO -20 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2020 5265,00 A.C.l. d.o.o. Sarajevo, 4201926310003
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kancellarijski materiijall Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 89,39 89,39 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kannccelarijski materiijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 240,44 240,44 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sreetsstva za čiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 128,58 128,58 "Svjetlost-sars" Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - JCB lot 5 -20 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.09.2020 14391,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, materijala, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila i mehanizaciju--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 11682,92 SQ d.o.o. Sarajevo, 4236375290004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na sanaciji liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAZDA - lot 6 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 2106,00 CONNECTA d.o.o. Sarajevo, 401473260000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila FORD - lot 5 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 5791,50 CONNECTA d.o.o. Sarajevo, 401473260000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila FORD - 19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 20615,13 KARE d.o.o. Sarajrvo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 52650,00 FIM doo Sarajevo, 4200481230008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila IVECO - 19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 35100,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 11700,00 HEN d.o.o. Sarajevo, 4218094110009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obaveznog osiguranja građevinskih mašina i vozila -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge opravke pumpi visokog pritiska -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke motora, kao i zamjena kompletnog donjeg postroja za CAT D6 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za poštanske usluge 09/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 16,80 16,80 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za distribuciju el. energije 09-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 245,54 245,54 JP ELEKTROPRIVREDA BIH, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, OOIN CENTAR
Ukupno po stranici 60288,80 227807,10 6806,55