Pretraga

Ukupno 47363
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Ekonomski fakultet Usluge lektorisanja, pripreme za štampu (grafički dizajn) i štampanje dokumenta E-Catalogue za potrebe projekta "Promoting Creative Tourism through new bExperiential sustainable routes" (akronim: CREATURES) Pokretanje i tok postupka 5630,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga:Obuka uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 3510,00 3510,00 Agencija za knjigovodstvene-računovodstvene poslove "S-KONTO"
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: akumulator za reportažna kola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 209,00 209,00 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka auto guma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 312/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 15,57 15,57 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 311/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 171,45 171,45 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Kotizacija za učešće na seminaru računovodstveno finansijske radnice-10-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 200,00 200,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 307/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,34 11,34 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V IZMJENE I DOPUNE PLANA JN 2020 Plan nabavki 23.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga objavljivanja javnog konkursa-OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 518,31 518,31 Oslobođenje servisi doo, Sarajevo, ID 42022638200009
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija-el energije-9-20-objekat Nisici Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 8,13 8,13 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el energije za 9-20-PŠ Dragoradi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 19,19 19,19 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 60/20 - ISO standardi i literatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 21.10.2020 347,00 Institut za standardizaciju BiH
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el energije-9-20-PS Kamenica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 21,71 21,71 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - redovno održavanje motornih vozila marke Škoda u garantnom roku Ugovaranje i realizacija 12.10.2020 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el energije-9-20-PS Gajevi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 37,48 37,48 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Električna enegija za 9-20-OS Srednje Ugovaranje i realizacija 03.10.2020 226,80 226,80 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz smeća za septembar-20-OS Srednje Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 141,45 141,45 KJKP "RAD" doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200316890001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija vode za septembar-20-OS Srednje Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 75,53 75,53 JKP Vodostan Ilijaš, Sarajevo, ID broj: 4200171710000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga bh net mreže za septembar-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 84,80 84,80
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga mobilne telefonije za septembar-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 56,45 56,45 DD BH TELECOM Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga IP centrex za septembar-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 228,35 228,35 DD BH TELECOM Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga fiksne telefonije za septembar-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 35,10 35,10 DD BH TELECOM Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge zakupa garažnog mjesta Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.08.2020 2400,00 01.10.2020 2400,00 Svećenički dom Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Detrdžent za mašinsko pranje suđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 226,00 02.10.2020 226,00 226,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pitka ,voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 495,00 01.10.2020 495,00 495,00 ATAL GROUP D.O.O. ID:4201028370008
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka knjige - Psihijatrija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 191,30 191,30 LOGOVITA d.o.o.
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka sportske opreme 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 6841,74 14.10.2020 6841,74 6841,74 OLYMP SPORT D.O.O. BANJA LUKA 4403414040006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Namještaj 2-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 6060,00 11.09.2020 6060,00 6060,00 V.I.N. d.o.o ID:4202561250002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge oglašavanja -konkurs 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 293,96 26.08.2020 293,96 293,96 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. ID: 4200934630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske pile GA673 proizvođača Aesculap-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 5913,80 5913,80 Medical Vision d.o.o. Tuzla, ID4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske pile GA673 proizvođača Aesculap Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2020 5913,80
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka goriva 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2020 8693,97 08.09.2020 8693,98 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID: 4200999090005
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka ogrijevnog drveta za 2020. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 2082,60 2082,60 Drvosječa d.o.o. Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka, peleta 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2020 14490,00 16.10.2020 16953,30 DRVOSJEČA DRUGI D.O.O. Sarajevo ID:4202761260002
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova-izvođenje radova na krovu zgrade i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova-izvođenje radova na krovu zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Jvna nabavka usluge-servis mjenjača putničkog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 210,21 Porshe Inte Auto BH d.o.o. 4202574310012
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka zaštitnih pregrada od pleksiglasa za stolove u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2020. Plan nabavki 22.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitne kancelarijske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. Plan nabavki 30.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licenci za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. - drugi put Plan nabavki 10.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. Plan nabavki 18.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o nabavci za postupak nabavke licenci za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o nabavci za postupak nabavke usluge čišćenja poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: testiranje 80 (osamdeset) uposlenika na prisustvo koronavirusa putem PCR testa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 7001,28 Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM - CENTAR" Poliklinika Sarajevo
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku materijala za održavanje opreme ( kablovi) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 210,00 210,00 UNI EXPERT D.O.O.
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 5061,47 5061,47
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenog lista 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.08.2020 1240,00 1240,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 5061,47 5061,47
Ukupno po stranici 51044,47 75049,77 39444,00