Pretraga

Ukupno 47363
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Građevinski fakultet UNSA Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje niskogradnje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2020 14665,90 HETIG d.d.
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptopa IB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.10.2020 41,00 13.10.2020 41,00 41,00 Disti d.o.o. Sarajevo 4200077450002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zaštitne maske za lice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 35,10 "AVDIĆ 3A" d.o.o. 4200601070000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga redovnog održavanja sistema dojave požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 702,00 "SUPERNOVA"d.o.o. Zavidovići 4218627970005
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretsstva za čišćenjee Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 280,80 280,80 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Nabavka mjernih komponenti za potrebe ispitivanja konstrukcija i geotehničkih ispitivanja Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.10.2020 37300,00 TRC pro d.o.o. Petrovaradin, Srbija
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke i isporuke ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2020.g. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta škole-august 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2019 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Hadžići Nabavka dezobarijere s gumenim okvirom – 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 257,40 257,40 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz učenika na terensku nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 150,00 150,00 "Centrotrans eurolines" Sarajevo
JU OŠ Hadžići Nabavka sredstava za dezinfekciju i zaštitne medicinske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 243,36 243,36 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 567,57 567,57 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT14 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci ROBE: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 2020. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2020 27461,73 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 1387,62 CONNECTA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2020 1387,62
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci dva motocikla Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za materijal za održavanje i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 16,00 16,00 MIR-AL DOO
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2020 10483,20
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za hranu i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 9,90 9,90 MIR-AL DOO
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o nabavci Bežični kontroler objektiva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2020 12259,61 Audio Video Consulting
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 879,75 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 879,75
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za usluge prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2020 12,00 12,00 PAJA DOO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2020 5,40 5,40 SMILE FACTORY DOO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 2000,00 PETROL BH OIL COMPANY D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2020 2000,00
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 3442,55 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci usluga šivanja kostima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2020 2000,00 2000,00 OR krojački salon Mak
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 3442,55
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci krojenja kostima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2020 2000,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci pločastog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1270,22 1270,22 J.u. A Frischeis doo
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka pločastog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 1270,22
JU Historijski arhiv Sarajevo Održavanje klima komora i drugih klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 3744,00 3744,00 TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga čišćenja dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2020 125,19
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 6176,00 SANNY GENNY D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6176,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka čarapa za potrebe scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2020 86,65
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja klima komora i drugih klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2020 3744,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka promocije Pozorišra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 135,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka robe: cvijeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 60,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije_1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2020 10000,00 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020 10000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6000,00
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma objava posljedenjeg pozdrava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 98,00
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke objava posljednejg pozdrava (smrtovnice) u dnevnom listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 98,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge održavanje opreme ( alarm) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 54,99 54,99 Unilab d.o.o.
JU Ekonomski fakultet Lektorisanje, pripreme za štampu (grafičkog dizajna) i štampanja dokumenta E-Catalogue za potrebe projekta "Promoting Creative Tourism through new Experiential sustainable routes" (akronim: CREATURES). Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.10.2020 5630,00 "SAVART M" d.o.o., ul. Himez Polovine br. 28, 71000 Sarajevo, IDB: 4201712780002
Ukupno po stranici 48027,18 136709,90 8769,64