Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2017. 29.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu 29.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS za 2017.godinu 26.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna i izmjena Plana javnih nabavki SERDA za 2017. g. maj 25.05.2017
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javni nabavki 2017 25.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 25.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odluka o III izmjenama i dopunama plana nabavki za 2017 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.god 24.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" plan javnij nabavki za ju treća osnovna škola 24.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 1 24.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Ploče s natpisom 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Parket 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Kancelarijski namještaj 23.05.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Dopuna plana javnih nabavki za 2017.godinu 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Dezinfekcijski i molerski radovi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Prevozničke usluge 22.05.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Laboratorijska oprema 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Laboratorijski pribor i posuđe 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Ostale komunalne usluge 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Hemikalije 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Nabavka bibliotečkih knjiga 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Sanacijski radovi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Kompjuterska oprema 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Kupovina roba za potrebe projekta 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Aglutacioni kit i zaštitne rukavice 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavke 2017 SF 22.05.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan Javnih nabavki 2017 - JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Studij izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza 19.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 kopiranje kljuceva 19.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki - usluge - Izrada projekta, nacrta, procjena troškova 19.05.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plan nabavki za 2017. godinu JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 19.05.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki Srednje ekonomske škole, Sarajevo za 2017. 18.05.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu 18.05.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na Robe, na način da se mijenja tačka 34/17 koja se odnosi na nabavku rashladne opreme-klima uređaja 17.05.2017
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2017.godinu 16.05.2017
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe za 2017.godinu 16.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 15.05.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 11.05.2017
JU Četvrta gimnazija Plan JN za 2017. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža 11.05.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan nabavki Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu za 2017. godinu 11.05.2017
JU Srednja medicinska škola Odluka Plan javnih nabavki za 2017. 11.05.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavke za 2017 11.05.2017
JU OŠ Zajko Delić Plan javnih nabavki 2017 oszd 10.05.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Nabavke za 2017 10.05.2017
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki za 2017. godinu JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo 10.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.god. 10.05.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2017 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Plan nabavki SŠC Vogošća 09.05.2017