Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan nabavk 2017. 07.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 07.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 1 07.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 06.04.2017
JU Muzej Sarajeva Plan JN 05.04.2017
KJP ZOI 84 PRVA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017 GODINU 05.04.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017. 04.04.2017
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavkil 03.04.2017
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Plan nabavki Centra 03.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2017 PPF 31.03.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti za 2017. godinu 31.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - plan nabavki za 2017. godinu 31.03.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš plan javnih nabavki za 2017. 30.03.2017
Fond Memorijala Plan Javnih nabavki Fonda memorijala za 2017. god. 30.03.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" OŠ"Porodice ef.Ramić" 30.03.2017
JU Arhitektonski fakultet Plan nabavki Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2017. godinu 29.03.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu za JU Srednju poslovno - komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo 29.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan Javnih nabavki 2017 29.03.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan Javnih nabavki 2017 OŠ Edhem Mulabdic 28.03.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići plan_jn_ 27.03.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2017. godinu 27.03.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki za 2017 godinu - J.U.MES Međunarodni teatarski festival - Scena MESS 24.03.2017
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2017. 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo 24.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Plan nabavki za 21017. 23.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna i izmjena Plana nabavke za 2017.godinu 23.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Plan javnih nabavki za 2017. godinu FPN 22.03.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017. godinu u JU Pozorište mladih Sarajevo 22.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 22.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.g. 20.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - II dio 20.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - I. dio 20.03.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu 17.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki za 2017 godinu 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Izmjena plana nabavki JU ZZZM KS 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 JU ZZZM KS 17.03.2017
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu 17.03.2017
Press služba Plan nabavki Press služba za 2017. god. 17.03.2017
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavke JU Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu 16.03.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2017. godinu 15.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Plan nabavke Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu 15.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 14.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Plan javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 14.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Javne nabavke plan 2017 godina 14.03.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 13.03.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2017. godinu Ured za kvalitet 13.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 10.03.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki za 2017.godinu OŠ "Podlugovi" 10.03.2017
Ministarstvo zdravstva Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 10.03.2017