Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 3 28.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU. 21.08.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servis tlakomjera 18.08.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje kotlovskih postrojenja 18.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidža '' 17.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 17.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo - Plan nabavki za 2017. godinu 14.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2017.godina JU Historijski arhiv Sarajevo 03.08.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki 2017 godina 03.08.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Anestezija-Aespire-Senzor-protoka 02-2-1-237-1/17 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 28.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2017 godinu 26.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 26.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 1 i 2 25.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 21.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge štampanja 02-2-1-62-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge nadzora 02-2-1-71-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-3/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-1/16 19.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo servisiranje kompresora Kaeser u stomatološkoj službi 14.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Satelitsko praćenje vozila 14.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Profesionalni inhalatori 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rampa za OJ Ilidža 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka HTZ opreme 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Infuzioni sistemi 12.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 12.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu juni 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana aparat za detekciju plina 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2017 LAPTOP rabljeni 07.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge nadzora gradilišta 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 Materijal za uređenje poslovnog prostora i sanacija vodovodne mreže 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 god. Rabljeni računari 06.07.2017
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2015-2017 Izrada zakonskih akta za implementaciju uvođenja autobusa na pogon prirodnim gasom 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju radionica 05.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odlukla o dopuni plana nabavki za 2017 i pokretanje postupka nabavke Nabavka pneumatika (guma) 04.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.g. 04.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana nabavki roba usluga i radova za 2015-2017 Komprimirani prirodni plin 30.06.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 29.06.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana 2016-2017 godina 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 27.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 23.06.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izmjena Plana javnih nabavki za 2017 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru 22.06.2017