Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Meša Selimović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 god, 08.10.2018
JU OŠ "Meša Selimović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 god, 08.10.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Druga izmjena plana nabavki za 2018. godinu 08.10.2018
JU OŠ "Malta" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god, 08.10.2018
JU OŠ "Malta" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017god, 08.10.2018
JU OŠ "Kovačići" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017, 08.10.2018
JU OŠ "Hasan Kaimija" PLAN JAVNIH NABAVKI za 2018 godinu. 08.10.2018
JU OŠ "Hasan Kaimija" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU. 08.10.2018
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.. 08.10.2018
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.. 08.10.2018
JU Šumarski fakultet Razna vrtlarska oprema 2018 - općina centar 08.10.2018
JU OŠ Zajko Delić Treća izmjena plana javnih nabavki 05.10.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" PLAN JAVNIH NABAVKI. 2018 05.10.2018
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" PLAN JAVNIH NABAVKI_ 2018 05.10.2018
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" PLAN JAVNIH NABAVKI _ 2017 05.10.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI -2018 05.10.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI- 2017 05.10.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.g 05.10.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.g 05.10.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godine 05.10.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god. 05.10.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g. 05.10.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 g 05.10.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g 05.10.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina. 05.10.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 god. 05.10.2018
JU OŠ "Avdo Smailović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god 05.10.2018
JU OŠ "Avdo Smailović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 god 05.10.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina 05.10.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina. 05.10.2018
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu u dijelu Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 05.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 05.10.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2018. g. 05.10.2018
KJP ZOI 84 Četvrta izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Treća izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Druga izmjena plana nabavki za 2018 . 03.10.2018
KJP ZOI 84 Prva izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Plan nabavki 2018 godine 03.10.2018
JU Treća gimnazija PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina 03.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke mobilnog aparata 03.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.g. 03.10.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI ČETVRTA IZMJENA 02.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI JU ZAVODA ZA 2018 02.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka skidanje zemlje sa parkinga 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka o dopuni Plana JN za 2018.godinu- Računarska oprema za provođenje Projekata NIHR Global Health Group i IMPULSE - donirana sredstva 01.10.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan nabavki 2018 01.10.2018
JU Muzej Sarajeva PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2018 28.09.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Druga izmjena plana nabavki 2018 28.09.2018