Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 3 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 2 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGE RESTORANA FPN 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektro materijala 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge noćenja 2 09.01.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo USLUGE REPREZENTACIJE - Restoran Oaza 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja programa stalnih sredstava 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - plinskog bojlera 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju BOMAG 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka opreme za nadogradnju telefonskih sistema - stalna sredstva 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA RESTORANSKE USLUGE 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER-- 09.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga angažovanja zavarivača 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGE CATERINGA NA KONFERENCIJI 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER-- 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID-- 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA VOĆNIH SOKOVA ZA KONFERENCIJU 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA DNEVNIH NOVINA "OSLOBOĐENJE" 9 09.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rashladnih klima uređaja sa ugradnjom 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PROJEKTORA FPN 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA KNJIGE "ISKUŠENJE OPSTANKA IZETBEGOVIĆEVIH DESET GODINA 1990-2000 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABVAKA KNJIGE BOSANSKO KRALJESVSTVO "PRSTEN PEČATANJAK" 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA Usluga izrade pečata 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PRIRODNE NEGAZIRANE VODE 8 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 9 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA DNEVNE NOVINE OSLOBOĐENJE 8 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA DNEVNE NOVINE"DNEVNI AVAZ" 6 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE OGLAŠAVANJA 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE DIGITALNE TELEVIZIJE 10 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA OGLAŠAVANJA 08.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA KNJIGA "ISTORIJA REPUBLIKE SRPSKE", "SRBIJA 1903-1914", "ISTORIAJ JUGOSLAVIJE U 20 VIJEKU" 08.01.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka goriva za prijevoz" 08.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrebština i to: kabal UTP CAT5E 08.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta općine Tuzla 08.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga dostave pošiljke u BiH 08.01.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor sanacija zidova i prostorija sporta 08.01.2018
KJP ZOI 84 Usluga prevoza polaznika škole skijanja, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge prevoza učenika i nastavnika na međunarodno takmičenje u Zagreb. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti za učešće u programu Erasmus + u Bugarskoj. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti povodom četvrtog transnacionalnog mitinga gradu Ankari. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge osiguranja uposlenika1. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sistematski pregled školskih uposlenika 1. 08.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifiči potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - Dopuna za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a- lot 5 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifitni potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - Dopuna za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a-lot 2 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” LOGOPEDSKI SET 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,,Specifiini potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - DOPUNA za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCUS-a -lot 1 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Vienna-Brussels-Vienna-Sarajevo 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Brisel-Sarajevo 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kalendara za 2018. godinu 05.01.2018