Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga elektične energije 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. list 7/18;; 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Službenm listu BiH 7/18 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. list 7/18 30.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada sistema kontrole prolaza- ulazna rampa prije objekta GAP 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja zgrade (za šest mjeseci) 30.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja plastičnog okvira za OP lampu POWER LED- Maquet na Kardiovaskularnoj hirurgiji 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije (prvih šest mjeseci).. 30.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog servisa autoklava TUTNAUER 5596-2 VEP na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu - Podhrastovi 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja klime; 30.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Urgentni popravak modula za upravljanje i nadzor klima sistema na objektu DIP-Patologija 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa: 30.08.2018
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/48488 30.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za sestru uposlenika 30.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopi(vlada KS) 30.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja aplikacije "IBM Lotus Domino i Notes platforme" Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo 30.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Ministarstva privrede KS 30.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-neresorptivni konci- lot 7 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-neresorptivni konci- lot 6 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-neresorptivni konci- lot 1,2,5 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora - ponovljeni postupak - Nabavka ručnog i električnog alata za Službu za održavanje medicinskih uređaja - Lot 5 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal-neresorptivni konci- lot 8 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora - ponovljeni postupak - Nabavka ručnog i električnog alata za potrebe Službe informacione tehnologije - Lot 4 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora - ponovljeni postupak - Nabavka ručnog i električnog alata za potrebe Elektro službe - Lot 3 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora - ponovljeni postupak - Nabavka ručnog i električnog alata za potrebe Mašinske službe - Lot 2 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora - ponovljeni postupak - Nabavka ručnog i električnog alata za potrebe Građevinske službe - Lot 1 29.08.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA 29.08.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE IMOVINE 29.08.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mrežnog uređaja za potrebe opremanja laboratorije 29.08.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka razvojne ploče za potrebe opremanja laboratorije 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za prezentacioni centar 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 478/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 477/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Labaratorijski materijal 476/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 475/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 474/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 473/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Med.potrošni materijal 472/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 471/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 470/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 469/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 468/18 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Med.potrošni materijal-467/18 29.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektu DIP-Apoteka (Privremeno skladište) 28.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka transportnog kombi vozila 28.08.2018