Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Februar 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 200/18 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 1 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 199/18 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 1 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 198/18 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju IL GEM PREMIER 3000 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 2 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju ABL 825 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju Rapid Point 405 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju GASTAT 1815 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o korištenju usluga pranja - higijenskog čišćenja zavjesa i tepiha 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ostesintetski materijal 09.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka fotokopirnog papira za potrebe Odjela ratnog zločina Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 09.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade. 09.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga-najam LED ekrana 07.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka radova putem direktnog sporazuma-montaža banera 07.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- ukrasni materijal za scenu 07.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke roba putem direktnog sporazuma- materijal za scenu MESS 07.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka azotne kiseline 06.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana - Ugovor 06.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice - Ugovor 06.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o osiguranju lica i imovine 06.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge revizije finansijskog izvještaja za 2017 06.04.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja motornih vozila i mašina sa ugradnjom rezervnih dijelova, LOT 3 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci ugostiteljskih usluga (koktela) 05.04.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Pružanje usluga dezinsekcije, dezinsekcije i deratizacije 05.04.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Kupoprodaja i isporuka materijala i usluga za prezentaciju Centra 05.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga medicinskog osoblja za orgnizovanje događaja pod nazivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" 05.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga tehničke podrške za orgnizovanje događaja pod nazivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" 05.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga fiičke zaštite za organizovanje događaja pod naivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" 05.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga najma profesionalne audio, video i konferencijske opreme 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka lož ulja1.. 05.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -FADŽ d.o.o 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza uposlenika.. 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka školskog namještaja2. 05.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu MUP 05.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver 05.04.2018