Pretraga

Ukupno 418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka isporuka i ugradnja NN ormara sa niskonaponskim prekidačem 1250 A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 6961,50 6961,50 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200036180009
KJP ZOI 84 Klizaljke različitih veličina za potrebe ledene plohe u dvorani Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 5989,13 5989,13 Intersport BH d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4202156400005
KJP ZOI 84 Nabavka monoetilen glikola 100% za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3451,50 3451,50 INTERACT D.O.O. VISOKO; ID broj: 4218687520009
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 146811,60 146811,60 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
KJP ZOI 84 Nabavka zimskih auto guma za službena vozila KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 4395,55 4395,55 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200999090005
KJP ZOI 84 Stručni nadzor nad izgradnjom novih i dodatnih radova na izvođenju radova na izgradnji vertikalnog transporta sa sistemom osnježavanja na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 5850,00 5850,00 IPSA INSTITUT doo Novo Sarajevo; ID broj: 4200032270003
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.10.2017 73710,00 73710,00 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2017 73710,00
KJP ZOI 84 Nabavka Ski kapija i čitaca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2017 220832,67 220832,67 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavka ski kapija i čitača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2017 220832,67
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih mašina sa vitlom za uređenje ski staza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
KJP ZOI 84 Ispitivanje PP aparata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 31.10.2017 1129,05 1129,05 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Servisiranje digitalnog video snimača, pregled i servisiranje videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 3374,28 3374,28 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE; ID broj: 4200054160007
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2017 11700,00 11700,00 Grant Thornton d.o.o. Banja Luka; ID broj: 4403514340007
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2017 11700,00
KJP ZOI 84 Oglašavanje na led ekranu za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 6931,08 6931,08 EDŽIX d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4202275670002
KJP ZOI 84 Izrada Elaborata sa mišljenjem o kvalitetu izvedenih radova i uzrocima ponovnog curenja oborinskih voda na stadionu za brzo klizanje na Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 5616,00 5616,00 Građevinski fakultet u Sarajevu; ID broj: 4200287770000
KJP ZOI 84 Periodično čišćenje dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 2244,00 2244,00 ODR PLAMEN Sarajevo; ID broj: 4300019400008
KJP ZOI 84 Jednodnevni najam agregata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 3416,40 3416,40 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 62269,74 62269,74 TOP SPORT d.o.o. Bijeljina; ID broj: 4402708410000
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 125241,90 125241,90 Arcus doo Sarajevo; ID broj: 4200147330000
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja vatrootpornih rigipsnih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 7005,96 7005,96 szd Ličilac; ID broj: 4300580590005
KJP ZOI 84 Isporuka i nulti servis PP aparata, shodno potrebama zgrade direkcije u ulici Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1731,60 1731,60 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Prevoz opreme sa Bjelašnice na Zetru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2017 3042,00 3042,00 AUTOPREVOZNIK BOGILOVIĆ; ID broj: 4302701420005
KJP ZOI 84 Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 5967,00 5967,00 DSC d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka sigurnosnog ventila za amonijak ulaz ½ ‘’- izlaz 1’’, navojni opružni ventil PN40 baždaren na 14 bar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 1602,90 1602,90 Kota d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 6068,79 6068,79 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge zastupanja pred nadležnim sudom, u sudskim predmetima pravne prirode, radnim sporovima i privrednim sporovima, za potrebe KJP ZOIˊ84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 5990,00 ODVJETNIK/ADVOKAT VLADO ADAMOVIĆ
KJP ZOI 84 Nabavka traka za fiskalne kase. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 4633,20 4633,20 O.R. Pako d.o.o Sarajevo
KJP ZOI 84 KJP ZOI'84 OCS d.o.o. - Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2017 7020,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Sanacija i uređenje skladišta ispod piste Zetra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme shodno potrebama službe za ekonomsko finansijske poslove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 2147,00 2147,00 PC plus d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2017
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 30.01.2017
KJP ZOI 84 Pregled glavnog projekta i uporedba sa Projektnim zadatkom Ugovornog organa „PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA VERTIKALNOG TRANSPORTA SA SISTEMOM OSNJEŽAVANJA NA BJELAŠNICI“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 3159,00 3159,00 Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka; ID Broj: 4400918310005
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje električnih instalacija jake struje u objektu Zetra '' a za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 1474,20 1474,20 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2017
KJP ZOI 84 2-Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 5850,00 Kare d.o.o. Sarajevo, 4200273040009
KJP ZOI 84 Nabavka panik svjetiljki na postojeću instalaciju u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 2047,50 2047,50 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Sanacija udarnih rupa na prilaznoj cesti do Malog Polja Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 6960,21 6960,21 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4200316890001
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1900,00 1900,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4201723800005
KJP ZOI 84 Nabavka potrebnih dijelova za adaptaciju hidrantske mreže u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 2183,22 2183,22 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju skladišnih prostora u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 6972,03 6972,03 ARTING BH d.o.o.; ID: 4201906550008
KJP ZOI 84 Usluga ispitivanja PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 1420,38 1420,38 Maher d.o.o. SARAJEVO
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu ( fudbalski tereni sa vještačkom travom ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2017
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za čišćenje radnih površina u prostorima dvorane Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 454,97 454,97 KAMER COMMERCE d.o.o.; ID broj: 4200086440001; Broj računa: K-1511/17
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN-LOT 2: Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2017 15210,00 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo.
Ukupno po stranici 306242,67 782764,36 748694,36